Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego i Rady Rozwoju Polskiej Marynarki Wojennej i Handlowej w sprawie konsekwentnej realizacji programów odbudowy potencjału i modernizacji Marynarki Wojennej RP

Wprowadzenie

Marynarka Wojenna RP od lat pozostaje najbardziej niedofinansowanym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Średni wiek okrętów w MW RP przekracza 35 lat, zaś dynamika pozyskiwania nowych jednostek jak i modernizacji będących w służbie nie jest satysfakcjonująca. Wojna na Ukrainie zdeterminowała przede wszystkim zakupy dotyczące wojsk lądowych i sił powietrznych choć udało się rozpocząć długo przygotowywany program budowy fregat typu Miecznik.   Jednak sam wiek i skromna liczba okrętów to tylko część problemów trawiących morski rodzaj sił zbrojnych Rzeczypospolitej.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego poświęcone pożądanej strukturze przemysłu w Polsce i proponowanym nowym rozwiązaniom i mechanizmom ekonomicznym niezbędnym dla modernizacji i zmiany tej struktury

Wprowadzenie

Istotnym wydarzeniem ostatnich pięciu lat  w skali globalnej jest zasadnicza zmiana stosunku państwa do własnej gospodarki i przemysłu. Jest ona następstwem światowego kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2008-2011 i  ekonomicznych skutków pandemii COVID-19. Zmiany te  zmierzają do ponownego rozszerzenia i zwiększenia aktywnej roli państwa w gospodarce i przemyśle. Określane są one mianem neointerwencjonizmu. Mają one charakter przełomu, a nie tylko korekty dotychczasowego systemu. Najbardziej charakterystyczną  cechą w przemyśle w najbliższych  latach będzie masowe wejście w życie  technologii komputerowych i internetowych na skalę dotąd  niewystępującą, przy czym  znacznie wzrośnie  znaczenie przemysłu półprzewodników i sztucznej inteligencji. Istota nowoczesnej polityki przemysłowej w gospodarce rynkowej polega na określeniu celu i sposobu jego osiągania, dokonaniu wyboru przemysłów, które mają w danym kraju najbardziej sprzyjające  warunki rozwoju i mogą przynieść najlepsze rezultaty. Tymi zasadami należy kierować się  przy formułowaniu nowej polityki przemysłowej Polski. 

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie złóż ropy naftowej w Polsce

   

Wprowadzenie

Wszystko wskazuje na to, że w miarę rozwoju gospodarczego Polski kopalne źródła energii  jeszcze przez wiele lat  będą odgrywały ważną rolę w miksie energetycznym naszego kraju. Nie wyklucza to dalszego, stopniowego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Transformacja energetyczna, naszym zdaniem, powinna bowiem przebiegać ewolucyjnie a nie rewolucyjnie. Nadrzędnym kryterium zmian powinno być zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, a nie  idealizm ekologiczny.  Stąd poniższe propozycje.

Czytaj dalej

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu

W dniu 3 kwietnia  2023 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (przewodniczący), inż. Zygmunt Dębiński (sekretarz), dr Henryk Potrzebowski, mgr Kazimierz Łasiewicki i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów XI edycji Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Czytaj dalej

Komunikat nr 2 Konwersatorium „O lepszą Polskę”

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo

Rozpoczęte 14 grudnia 2022 r.  prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym wchodzą w intensywną fazę. Prowadzone są w ramach KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W tych dniach  napłynęły kolejne cząstkowe opracowania, stanowiące wkład do przyszłego całościowego Raportu. Szczególnie wartościowe opracowanie będące podstawą do wywiadu prasowego przesłał mi Pan Andrzej Stępniewski- jeden z liderów Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Znajdują się w nim bardzo istotne tezy i wątki, które wykorzystamy przy opracowaniu końcowej całościowej wersji Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. Kolejne teksty wkrótce nadeślą Pan dr Dariusz Grabowski, dr Dariusz Prokopowicz i mgr inż. Konrad Golczak. Będą one opracowaniem ich wystąpień na zebraniu inaugurującym prace nad Raportem. Chęć aktywnego udziału w koordynowaniu prac nad Raportem zadeklarowali dr Dariusz Prokopowicz i dr Konrad Golczak.

Czytaj dalej

Komunikat nr 1 Konwersatorium „O lepszą Polskę” o rozpoczęciu prac nad nowym Raportem

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo

14 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie inaugurujące prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. 

Prace prowadzone są  w ramach zainicjowanego przez Polskie Lobby Przemysłowe KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zaprosiliśmy do współpracy związki  zawodowe różnych nurtów-ponad podziałami. Dotąd do prac nad Raportem zgłosiło się  16 niezależnych ekspertów, teoretyków ekonomii i praktyków z przemysłu i biznesu.

Czytaj dalej

Znaczenie i stopień wykorzystania ICT przez polskie przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza województw

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mają niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przykładowo dostęp do Internetu w wyraźny sposób podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw (Paszta, 2010, s. 362-369). Wykazywany jest również istotny związek pomiędzy nakładami na ICT a wzrostem produktywności (Picot i Wernick, 2007, s. 660-674). ICT umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie na rynku, skuteczniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego oraz wdrożenie nowoczesnych koncepcji zarządzania.

Dr Paweł Kaczmarczyk-Ekspertyza[89]