„Raport o stanie państwa i sposobach jego naprawy”, opracowany przez Konwersatorium „O lepszą Polskę”

Sytuacja, w jakiej znalazła się Polska budzi najwyższy niepokój. Coraz bardziej widoczne są symptomy ostrego kryzysu i osłabienia zdolności rozwojowych kraju. Pogłębia się rozwarstwienie społeczne, rosną obszary nędzy i niedostatku. Rozszerza się korupcja i wzrasta przestępczość. Dotychczasowy kierunek i sposób transformacji doprowadził do ukształtowania się w Polsce systemu oligarchicznego, w którym elity polityczne straciły zaufanie społeczne.
Kliknij aby pobrać cały raport