Archiwum miesiąca: październik 2010

STANOWISKO Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie budżetu MON na rok 2011 i realizacji programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP

1. Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  wyraża zaniepokojenie planowaną wysokością budżetu MON w wysokości 1,95 w perspektywie sześcioletniej( jako średnia z sześciu lat ). Realizacja tego zamiaru byłaby nie tylko naruszeniem obowiązującej Ustawyz dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP, ale wymusiłaby dalsze redukcje  polskiej armii i zahamowałaby jej profesjonalizacje i modernizację. Czytaj dalej