Archiwum miesiąca: grudzień 2011

Strategia budowy nowoczesnych wojsk pancernych i zmechanizowanych RP Analiza Polskiego Lobby Przemysłowego z dnia 10 grudnia 2011 r.

1. Położenie geopolityczne Polski i ukształtowanie jej terytorium, a także szybko zmieniające się warunki środowiska bezpieczeństwa naszego kraju wymagają posiadania nowoczesnych i odpowiednio wyposażonych wojsk pancernych i zmechanizowanych. Wojsk o wysokim poziomie wyszkolenia i gotowości bojowej, wyposażonych w możliwie najnowocześniejszy sprzęt. Powinny one gwarantować odpowiedni stopień bezpieczeństwa kraju, ale też dysponować zdolnościami ekspedycyjnymi w układzie sojuszniczym. Takie wojska  powinny być budowane z maksymalnym wykorzystaniem krajowego potencjału przemysłowego, serwisowego i remontowego.

Czytaj dalej