Referaty z Ogólnopolskiej Konferencji „Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa”

Ogólnopolska Konferencja pt. „Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa”,której organizatorami są Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych
i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska, Polskie Lobby Przemysłowe
i Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju,  jestpoświęcona prawnym
i organizacyjnym aspektom konsolidacji polskiego przemysłu obronnego i wypracowaniu wniosków i propozycji w tej sprawie. Konferencja odbywa się w Kielcach w ramach
XX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

Pobierz referaty