Komunikat o przyznaniu Honorowego Wyróżnienia pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie, które co roku będzie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Postanowiono, iż pierwsze Wyróżnienia będą przyznane w tym roku pośmiertnie i wręczone – członkom rodzin Świętej Pamięci wyróżnionych – w dniu  23 marca br.  podczas uroczystości XX-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego.

         W dniu 13 marca 2013 zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Komisja ds. Wyróżnień z okazji XX-lecia PLP, pełniąca funkcję tymczasowej Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. Jerzy Klamka ( przewodniczący ), prof. dr hab. Andrzej Janicki, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade i Marek Łukaniuk.

         Po ustaleniu  i zaakceptowaniu kryteriów wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego, Komisja podjęła decyzję o przyznaniu w tym roku pośmiertnie – spośród zaproponowanych przez różne środowiska i organizacje kandydatów –  Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

  1. 1.    Prof. Jan Czochralski,
  2. 2.    Prof. Janusz Groszkowski,
  3. 3.    Gen. dr Tadeusz Jauer,
  4. 4.    Gen. prof. Sylwester Kaliski,
  5. 5.    Inż. Marian Migdalski,
  6. 6.    Inż. Tadeusz Sendzimir,
  7. 7.    Prof. Tadeusz Sołtyk.

 Ponadto postanowiono, iż kolejne edycje Honorowego Wyróżnienia  będą przyznawane co roku z okazji kolejnych rocznic powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

 

                                                                    Za zgodność:

 

                                                     Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

                                                     im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

                                                              Prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

                                                              tel. 603-425-568

PS. Marian Migdalski był jednym z Ojców polskiej radiolokacji i przez ponad 30 lat Dyrektorem/Prezesem  CNEP RADWAR. Natomiast gen. dyw. dr Tadeusz Jauer przez szereg lat był Szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej  i inicjatorem oraz  jednym z głównych realizatorów Strategicznego Programu Rządowego pn. „Nowoczesne technologie w obronie przeciwlotniczej”, który przyniósł wymierne efekty.