Jubileusz XX-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego

23 marca 2013 roku w Centrum Konferencyjnym KOARA EXPO w Warszawie odbyła się uroczystość dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Powitał ich Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca 1993 roku do marca 2013 roku. Jego wystąpienie poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Następnie wystąpił prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski – uczeń i biograf Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przedstawił on jego dokonania ze szczególnym uwzględnieniem Centralnego Okręgu Przemysłowego. Odnosząc się do tych tradycji prof. Marian Marek Drozdowski wskazał na wyzwania stojące obecnie przed Polską, jeśli chodzi o odbudowę potencjału przemysłowego, który został mocno uszczuplony w okresie transformacji po 1989 roku.
Najważniejszą częścią uroczystości XX-lecia PLP było wręczenie po raz pierwszy przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Komisja ds. Wyróżnień z okazji XX-lecia PLP, pełniąca funkcję tymczasowej Kapituły Honorowego Wyróżnienia, w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka ( przewodniczący), prof. dr hab. Andrzej Janicki, prof. dr hab. Andrzej Karpiński, Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade i Marek Łukaniuk – po ustaleniu i zaakceptowaniu kryteriów wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie – podjęła decyzję o przyznaniu w tym roku pośmiertnie ( spośród zaproponowanych przez różne środowiska i organizacje kandydatów) Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom: Prof. Janowi Czochralskiemu, Prof. Januszowi Groszkowskiemu, Gen. dr Tadeuszowi Jauerowi, Gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi Sołtykowi. Przewodniczący Kapituły prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka i uczestniczący w jubileuszu PLP Gen. broni Waldemar Skrzypczak – wiceminister obrony narodowej, wręczyli wygrawerowane w brązie tablice przybyłym na uroczystość członkom rodzin Śp. Honorowo Wyróżnionych. Następne edycje Honorowego Wyróżnienia PLP będą przyznawane co roku z okazji kolejnych rocznic powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.
W kolejnym punkcie uroczystości wiceminister obrony narodowej Waldemar Skrzypczak dokonał wręczenia Medali Honorowych „Za zasługi dla obronności kraju”, przyznanych na wniosek Polskiego Lobby Przemysłowego przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka. Otrzymały je następujące osoby: Zygmunt Dębiński i Wojciech Łuczak ( złote medale), Konrad Cichowicz ( srebrny medal), prof. Tadeusz Gałązka, Krzysztof Kapera, Małgorzata Kucab i Marek Żubrowski ( medale brązowe ).
Następnie przewodniczący Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Dariusz Raczkowski wręczył zasłużonym działaczom Polskiego Lobby Przemysłowego Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe wyróżnienie SIMP – Honorową Odznakę im. prof. Henryka Mierzejewskiego otrzymał prezes BUMARU ELEKTRONIKA dr inż. Ryszard Kardasz, który w przeszłości, gdy był prezesem Huty Stalowa Wola, pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Wojewódzkiego SIMP w ówczesnym województwie tarnobrzeskim. Złote Honorowe Odznaki SIMP otrzymali: mgr inż. Krzysztof Kapera, mgr inż. Wiesław Klimek, płk mgr inż. Franciszek Michalski, mgr inż. Witold Michałowski i dr Janusz Olszewski.
Przybyła na uroczystość delegacja Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych na czele z Markiem Kraską wręczyła Pawłowi Soroce List Gratulacyjny od prezydenta Związku Leszka Miętka.
W dalszej części uroczystości jubileuszowej odbyła się promocja Drugiej części Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce” ( pierwsza część tego Raportu została wydana w 2011 roku). Znajduje się on na stronach internetowych PLP www.plp.info.pl Jeden z jego głównych autorów – Krzysztof Mroczkowski przedstawił najważniejsze tezy i wnioski Drugiej części Raportu. Po nim wystąpił Krzysztof Ludwiniak, który mówił o potrzebie i uwarunkowaniach nowoczesnej polityki przemysłowej.
Uroczystość wzbogaciła przedstawiona przez Zastępcę Dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów prof. nadzw. dr hab. Piotra Szynkarczyka prezentacja multimedialna robotów produkowanych przez ten Instytut. Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 24, zawierający wspomnianą Drugą część Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce”, a także opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2013 roku.
Warto dodać, iż całą imprezę filmowała ekipa Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.
Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i nowe znajomości.