Archiwum miesiąca: lipiec 2013

Wnioski z konferencji nt. „System Obrony Powietrznej Polski”, zorganizowanej w dniach 14 – 15 maja 2013 r. przez Akademię Obrony Narodowej, Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe .

Na konferencję złożyły się cztery bloki tematyczne. W pierwszym z nich wpro-wadzono uczestników w problemy strategiczne i międzynarodowe tworzenia systemu obrony powietrznej (OP) Polski oraz wyjaśniono wpływ środowiska na ten system.
Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego i Rady Budowy Okrętów w sprawie polonizacji śmigłowca, który ma być pozyskany dla Sił Zbrojnych RP

W dniu 18 czerwca 2013 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz w dniu 8 lipca 2013 r. w Instytucie Lotnictwa odbyły się spotkania zorganizowane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, poświęcone kwestiom przemysłowym związanym z pozyskaniem śmigłowca dla Sił Zbrojnych RP.
Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego i Rady Budowy Okrętów w sprawie polonizacji śmigłowca, który ma być pozyskany dla Sił Zbrojnych RP.

W dniu 18 czerwca 2013 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz w dniu 8 lipca 2013 r. w Instytucie Lotnictwa odbyły się spotkania zorganizowane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, poświęcone kwestiom przemysłowym związanym z pozyskaniem śmigłowca dla Sił Zbrojnych RP.
Czytaj dalej