Wystąpienie Koordynatora PLP prof. nadzw. dr hab. Pawła Soroki w Debacie zorganizowanej w dniu 4 lipca 2013 r. w Akademii Obrony Narodowej przez Instytut Jagielloński pt. „Potencjał odstraszania Marynarki Wojennej RP”

http://www.youtube.com/watch?v=Z9S32S87RFQ