Powstał Społeczny Zespół ds. Monitorowania Konsolidacji Polskiego Przemysłu Obronnego

Uprzejmie informuję, iż przy Polskim Lobby Przemysłowym powstał Społeczny Zespół ds. Monitorowania Konsolidacji Polskiego Przemysłu Obronnego. Zespół, zachowując niezależność,  będzie  współpracował z resortami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zwłaszcza z Ministerstwem Obrony Narodowej.


Przewodniczącym Zespołu został  dr Waldemar Walczak – pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista od teorii organizacji i zarządzania (m.in.  tworzenia wielkich struktur), wiceprzewodniczącą Zespołu została mgr Małgorzata Kucab – Zastępca Przewodniczącego NSZZ Pracowników Wojska (który posiada struktury w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo-Produkcyjnych). Ponadto w skład Zespołu weszli:

3. Mgr inż. Włodzimierz Budziński – Prezes Zarządu „Air-Pol” Sp. z o.o.,

4. Inż. Zygmunt Dębiński – ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego,

5. Mgr inż. Konrad Golczak – ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego, a zarazem Prezes Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie S.A.

6. . Janusz Hyjek – członek Prezydium Forum Związków Zawodowych (ZZIT) – Huta Stalowa  Wola S.A.
7. . Krzysztof Kaźmierski – .Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Łódź,

8. Sławomir Kotyrba – Morska Stocznia Remontowa „GRYFIA” S.A.

8. Tadeusz Mirkiewicz – Stocznia Marynarki Wojennej S.A., Gdynia,

10. Krzysztof Mirowski – Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. Siemianowice Śl.

11. Maciej Ostrowski – Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Bydgoszcz,

12.  Stefan Sulikowski – Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Grudziądz.

13. Dr inż. Józef Zakrzewski.

 

                                                                                             Za zgodność:

 

Koordynator

Polskiego Lobby Przemysłowego

                                                                          prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka