Jubileusz XXII-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

21 marca 2015 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej drugiej rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Przybyli na nią:  Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz  i płk  Marek Malawski – Szef Inspektoratu  Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON,    oraz  posłowie na Sejm RP – Jerzy Polaczek i prof. Jerzy Żyżyński, a ponadto prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.  Powitał ich Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie od marca  2014 roku  do marca 2015 roku. Jego wystąpienie  poprzedziła prezentacja multimedialna przedstawiająca sylwetkę Patrona PLP Eugeniusza Kwiatkowskiego – wybitnego polityka gospodarczego i męża stanu, budowniczego Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz wystąpienie prof. dr hab. Ryszarda Szczepanika – dyrektora ITWL, który przedstawił działalność i dokonania swojego Instytutu.

Najważniejszą częścią uroczystości XXII-lecia PLP było wręczenie po raz trzeci przyznanych Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Kapituła w składzie: prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka ( przewodniczący ), prof. dr hab. Andrzej Janicki,  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk –   spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe – uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej,  podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae następującym osobom:

  1. 1.     Dr inż. Józefowi Jakubczykowi – wieloletniemu Prezesowi Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni,  obecnie Doradcy Prezesa CTM S.A., którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
  2. 2.     Mgr inż. Zdzisławowi Juchaczowi -Prezesowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.w Grudziądzu., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
  3. 3.     Prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce, przez całe życie zawodowe związanego z branżą polskiej elektroniki profesjonalnej, którego kandydaturę zgłosił Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
  4. 4.     Mgr inż. Mieczysławowi Majewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PZL Świdnik S.A., do niedawna przez wiele lat jego Prezesowi, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wraz ze  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Lublinie.
  5. 5.     Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Modrzewskiemu – byłemu wiceministrowi Ministerstwa Przemysłu i Handlu, członkowi Honorowemu Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
  6. 6.     Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pawłowskiemu – Dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
  7. 7.     Prof. dr inż. Zbigniewowi Puzewiczowi- pracownikowi naukowemu Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosił Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
  8. 8.     Prof. dr hab. Ryszardowi Szczepanikowi – Dyrektorowi Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

Przewodniczący  Kapituły prof. dr inż. Tadeusz Gałązka i uczestniczący w jubileuszu PLP Doradca Prezydenta RP Jan Lityński, Doradca Ministra Obrony Narodowej dr Janusz Onyszkiewicz oraz płk  Marek Malawski – Szef Inspektoratu  Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON, w obecności  przedstawicieli instytucji nominujących do Wyróżnienia, wręczyli tegorocznym laureatom wygrawerowane w brązie tablice.

Warto przypomnieć, iż po raz pierwszy Honorowe Wyróżnienia PLP Bene Meritus pro Industria Poloniae przyznano w 2013 roku  pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi  Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu, inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

         W kolejnym punkcie uroczystości 22-lecia PLP Wiesław Żółtkowski – współautor ( pozostali autorzy to Andrzej Karpiński, Stanisław Paradysz i Paweł Soroka) książek  „Jak powstawały i jak upadały zakłady przemysłowe w Polsce” oraz znajdującej się w druku pt. „Od uprzemysłowienia w PRL do deindustrializacji” przedstawił syntetycznie główne zawarte w nich wnioski.

Po nim wystąpił prof. dr hab. Mirosław Sułek  z Uniwersytetu Warszawskiego, który za pomocą  narzędzi nowej dziedziny wiedzy – potęgometrii, ukazał międzynarodową pozycję Polski. Uroczystość wzbogaciła, zademonstrowana przez przedstawicieli starostwa w Zduńskiej Woli, prezentacja poświęcona budowie portu multimodalnego,  łączącego magistralę węglową Śląsk-Port Gdynia z pobliską autostradą ekspresową S8. Na zakończenie części programowej dr Stanisław Lipski przedstawił prezentację na temat polskiego grafenu.

Ponadto uczestnicy uroczystości otrzymali kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikację nr 26, zawierającą opinie, opracowania i stanowiska PLP z roku ubiegłego i początku 2015 roku.

Warto dodać, iż całą imprezę filmowały dwie ekipy telewizji internetowych: Warszawa-Press i  Telewizji Internetowej INTERWIZJA z Białej Podlaskiej.

Uroczystość zamknęła część nieoficjalna, przy stole szwedzkim, podczas której udzielano wywiadów, wymieniano poglądy oraz nawiązywano kontakty i  nowe znajomości.