Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego -publikacja 26, zawierający opinie i stanowiska oraz wnioski z konferencji z 2014 i początku 2015 roku

Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego -publikacja 26, zawierający opinie i stanowiska oraz wnioski z konferencji z 2014 i początku 2015 roku

Lobby publikacja 26