Archiwum miesiąca: wrzesień 2015

Wystąpienie Polskiego Lobby Przemysłowego i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przeciw sprzedaży PKP Energetyka S.A

Polskie Lobby Przemysłowe i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych  w Polsce zdecydowanie sprzeciwiają się  sprzedaży Spółki PKP Energetyka S.A. luksemburskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu CVC Capital Partners,  ponieważ jest ona newralgicznym elementem kolejowego systemu transportowego w Polsce. W dodatku  jest szczególnego rodzaju monopolem naturalnym, a takie podmioty na całym świecie pozostają w rękach państwa. PKP Energetyka S.A. jest  właścicielem wszystkich linii energetycznych na kolei, zarówno linii wysokiego napięcia, jak i linii zasilających w energię stacje i przystanki kolejowe. Dostarcza energię elektryczną dla pociągów o napędzie elektrycznym i paliwo dla lokomotyw spalinowych, zawiaduje sieciami przesyłowymi i prowadzi dystrybucję energii. Świadczy też usługi dla kolei, polegające na utrzymaniu oraz modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej.

Czytaj dalej