Wystąpienie Polskiego Lobby Przemysłowego i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przeciw sprzedaży PKP Energetyka S.A

Polskie Lobby Przemysłowe i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych  w Polsce zdecydowanie sprzeciwiają się  sprzedaży Spółki PKP Energetyka S.A. luksemburskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu CVC Capital Partners,  ponieważ jest ona newralgicznym elementem kolejowego systemu transportowego w Polsce. W dodatku  jest szczególnego rodzaju monopolem naturalnym, a takie podmioty na całym świecie pozostają w rękach państwa. PKP Energetyka S.A. jest  właścicielem wszystkich linii energetycznych na kolei, zarówno linii wysokiego napięcia, jak i linii zasilających w energię stacje i przystanki kolejowe. Dostarcza energię elektryczną dla pociągów o napędzie elektrycznym i paliwo dla lokomotyw spalinowych, zawiaduje sieciami przesyłowymi i prowadzi dystrybucję energii. Świadczy też usługi dla kolei, polegające na utrzymaniu oraz modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej.

PKP Energetyka  ma daleko idący wpływ  na funkcjonowanie całej infrastruktury kolejowej. Posiada bowiem – będące częścią tej infrastruktury – dyspozytury i podstacje trakcyjne, gwarantujące ciągłość zasilania trakcji elektrycznych, od których zależy regularne kursowanie pociągów o napędzie elektrycznym. Dysponuje również  siecią stacji paliw dla lokomotyw spalinowych. Jej strategiczne znaczenie wynika również z tego, iż jedynie  PKP Energetyka S.A. zasila trakcję kolejową prądem elektrycznym o napięciu 3 kV. Możliwość zasilania prądem elektrycznym o takim napięciu powoduje, że jednocześnie stanowi ona ważną część  systemu energetycznego całego państwa.  PKP Energetyka S.A. jest z nim sieciowo ściśle powiązana, co może mieć ogromne znaczenie  w sytuacjach kryzysowych, gdy w ramach  krajowego systemu dochodzi do awarii sieci  przesyłających prąd o takim napięciu oraz gdyby zaistniała potrzeba mobilizacji potencjału obronnego.

PKP Energetyka S.A. dysponuje ponadto  niezwykle ważnym systemem i zasobem informacji, w tym  na styku z systemem energetycznym kraju,  umożliwiających funkcjonowanie  infrastruktury kolejowej, a także dotyczących połączeń z infrastrukturą wojskową. Stąd znajduje się na liście przedsiębiorstw mających istotne znaczenie dla obronności.

Podkreślić należy, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju sprzedaje  spółkę rentowną, przynoszącą dochody;  jej przychód netto w 2014 r. wyniósł 4,3 mld zł!

Przykład prywatyzacji podobnej infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii wskazuje, że nowy prywatny właściciel dąży do maksymalizacji zysków i minimalizacji wydatków na nowe inwestycje, zwłaszcza takie, które mają długi okres zwrotu. Bardzo prawdopodobne więc, że nowy właściciel PKP Energetyka, którym ma  być zarejestrowany w Luksemburgu Fundusz Inwestycyjny CVC Capital Partners, będzie nie tylko zyski odprowadzać do Luksemburga, lecz także w celu ich powiększenia – podniesie koszty swoich usług, co odbije się na cenie kolejowych usług  transportowych w naszym kraju. Zważywszy na stosunkowo wysokie w Polsce stawki dostępu do torów, jeszcze bardziej pogorszy to pozycję konkurencyjną kolei w stosunku do innych  rodzajów transportu. Nowy prywatny właściciel będzie także benificjentem znacznej części środków unijnych przewidzianych na modernizację  infrastruktury kolejowej.

Należy także pamiętać o tym, że fundusze inwestycyjne często okazują się pośrednikami i kupioną własność sprzedają z zyskiem kolejnemu właścicielowi. Po pozbyciu się tak strategicznej spółki na rzecz Funduszu Inwestycyjnego CVC Capital Partners, Skarb Państwa nie będzie już miał wpływu na to, kto zostanie jej ostatecznym właścicielem. Utraci też wpływ na inwestycje modernizacyjne.

Dlatego domagamy się anulowania decyzji o sprzedaży PKP Energetyka S.A.  i  zachowania nad nią kontroli państwa.