Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego – publikacja nr 27

Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego - publikacja nr 27, zawierający  
materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska PLP  z 2015 i 
początku  2016 roku.

Rocznik PLP 2016