Spotkanie ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego, które zapoczątkowało prace nad opracowaniem kompleksowego programu-ekspertyzy pt. „Założenia i zarys programu reindustrializacji i rozwoju przemysłu w Polsce”. Wprowadzenia do eksperckiej dyskusji dokonał prof. dr hab. Andrzej Karpiński.

https://www.youtube.com/watch?v=QuAl74DXWOA