Laureaci V edycji Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  6 marca 2017 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka -przewodniczący, prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Gałązka,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,    prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i  inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz.

Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

 – całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku V edycji Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

1.    Płk dr inż. Jackowi Borkowskiemu – Dyrektorowi Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia,  autorowi patentów oraz  kierownikowi  i autorowi licznych nagrodzonych prac badawczo-rozwojowych  w dziedzinie uzbrojenia,w tym zamówionych przez polski przemysł zbrojeniowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

2.    Stanisławowi Galara – prezesowi Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego GALMET – jednego z największych polskich producentów urządzeń grzewczych i kolektorów słonecznych, eksportera do prawie 30 krajów, firmy znajdującej się w czołówce najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, którego kandydaturę zgłosił Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

3.    Dr inż. Piotrowi Janickiemu – konstruktorowi silników dla lokomotyw i statków oraz sprężarek  w Biurze Konstrukcyjnym Silników Spalinowych H. Cegielski-Poznań S.A., autorowi wdrożonych projektów skomplikowanych urządzeń technicznych, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego  SIMP.

4.    Mgr Krzysztofowi Mamińskiemu – menedżerowi rozwijającemu Polską Kolej,  jeszcze niedawno Prezesowi Spółki  Przewozy Regionalne, a obecnie Prezesowi Zarządu Grupy PKP S.A., od wielu lat owocnie współpracującemu z zakładami przemysłowymi produkującymi tabor kolejowy, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.

5.    Dr inż. Ryszardowi Matusiakowi – związanemu przez wiele lat z  przemysłem  wytwarzającym maszyny dla przemysłu rolniczego, który zainspirował i przygotował do wdrożenia wiele projektów, wzorów przemysłowych i wynalazków, w tym opatentowanych, którego kandydaturę zgłosiło Prezydium Zarządu Głównego SIMP.

6.    Mgr inż. Zygmuntowi Mierzejewskiemuprzewodniczącemu od 1993 roku Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, do powstania którego się przyczynił, inżynierowi w zakresie technologii leków i biochemii, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej, od ponad 20 lat zajmującemu się rozwojem dialogu społecznego na linii rząd-pracodawcy-pracobiorcy, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników

7.    Mgr inż. Andrzejowi Sajnadze– posiadającemu znaczący dorobek w dziedzinie odlewnictwa w okresie zatrudnienia w ZPC „Ursus, obecnie prezesowi firmy ASMET, należącej do największych w Polsce przedsiębiorstw oferujących kompleksową obsługę w zakresie dostaw elementów złączonych i artykułów metalowych, którego kandydaturę zgłosiła  Naczelna Organizacja Techniczna- Federacja  Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

8.    Kmdr. rez. dr inż. Jerzemu Uczciwkowi – Dyrektorowi  w Centrum Techniki Morskiej S.A., projektantowi i konstruktorowi  technologii i systemów, które zostały wdrożone w polskich stoczniach budujących okręty wojenne, w tym na niedawno zbudowanym w Polsce niszczycielu min „Kormoran II”, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

9.     Prof. dr hab. Józefowi Żurkowi – inicjatorowi i współtwórcy wielu systemów związanych z budową i eksploatacją statków powietrznych, autorowi licznych publikacji z zakresu techniki lotniczej, przewodniczącemu Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

Honorowe Wyróżnienia PLP  V edycji  zostaną wręczone w dniu 25 marca 2017 roku podczas uroczystości XXIV-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

                                                      za zgodność:

 

  Przewodniczący Kapituły                                             Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                     Polskiego Lobby Przemysłowego

  prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka                                   prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka