Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku

W dniach 28 -29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”, w której uczestniczyli naukowcy z uniwersytetów wojskowych i cywilnych z całego kraju, a także przedstawiciele polskich Sił Zbrojnych. Jej współorganizatorem obok uczelni wojskowych było Polskie Lobby Przemysłowe. Podczas niej koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wygłosił – napisany wspólnie z dr Krzysztofem Pająkiem – referat pt. „Potrzeba i uwarunkowania integracji systemów Wisła i Narew”, a ponadto razem z płk. Sławomirem Augustynem był moderatorem prowadzącym panel przemysłowy dotyczący najnowszych technologii w obronie powietrznej.

Oto link do tej sesji:  https://www.youtube.com/watch?v=1ZeoPoGv5V0&t=2s