Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego na zakończeniu natowskich ćwiczeń ANAKONDA-18

W dniu 6 grudnia 2018 r. na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wziął  udział w Dniu Dostojnych Gości na zakończenie ćwiczeń „Anakonda-18”, odbywających się na terenie Polski i państw bałtyckich, powiązany z certyfikacją Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. Finał manewrów był też połączony z ćwiczeniem dowódczo-sztabowym. W zakończeniu ćwiczeń uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda,minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wysocy dowódcy z 23 państw NATO oraz najwyżsi polscy dowódcy. Na zdjęciach koordynator PLP  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka po prawej u góry na trybunie podczas zakończenia ćwiczeń ANAKONDA-18 i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, poniżej Prezydent RP Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Powyżej dowódcy wojskowi z 23 państw NATO, a z lewej najwyżsi polscy dowódcy wojskowi uczestniczący w tych manewrach.

Na trybunie podczas  zakończenia ćwiczeń ANAKONDA-18 i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblagu6 grudnia 2018(2)).docx-1 Na trybunie w Elblągu(5)na trybunie w Elblągu