Uroczystość 26 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W sobotę 23 marca 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 26-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Witold Modzelewski – przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Posłowie na Sejm RP: Zbigniew Gryglas, Andrzej Smirnow i Jacek Wilk, płk Piotr Szumowski – reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i ppłk Mariusz Boruciński – reprezentujący Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitali Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, i prof. dr hab. Mirosław Kowalski – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 26-lecia PLP, którą było wręczenie po raz siódmy  Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zamieszczony na stronie internetowej Komunikat Kapituły. Honorowe Wyróżnienia wręczyli posłowie uczestniczący w uroczystości oraz prof. dr hab. Witold Modzelewski, który w imieniu Prezydenta RP pogratulował wyróżnionym.

Po wręczeniu Wyróżnień Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. Mirosław Kowalski zaprezentował działalność ITWL, natomiast koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka omówił dokonania PLP w roku 2018 i na początku 2019 roku. Następnie głos zabrali posłowie obecni na uroczystości.

W dalszej części programu uroczystości 26-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawione były następujące prezentacje:

  • ·Angelika Jarosławska – omówienie głównych tez Memoriału Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie zagrożeń powstałych w okresie transformacji po 1989 roku dla integracji Ziem Odzyskanych.
  • ·Stanisław Leśniak i Krzysztof Mroczkowski – Praktyki zarządczo-organizacyjne a wyzwania inteligentnego  rozwoju.
  • ·Konrad  Golczak – Sytuacja polskiego przemysłu obronnego i jego udział w modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego Rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2018 i początku 2019 roku.

 

     W drugiej części uroczystości miało miejsce się spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole połączone z wymianą poglądów.