Posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z F-35

W dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego posiedzenie inaugurujące działalność zespołu eksperckiego, którego celem będzie opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

W zebraniu inicjującym powołanie Zespołu udział wzięło ponad dwudziestu niezależnych ekspertów związanych z polskim przemysłem obronnym i lotniczym oraz jego zapleczem badawczo-rozwojowym oraz lotnictwem wojskowym, w tym kilku emerytowanych generałów służących w Wojskach Lotniczych lub zajmujących po 1993 roku stanowiska dowódcze, a także przedstawiciele związków zawodowych działających w polskim przemyśle obronnym i lotniczym. Część osób zainteresowanych pracą w Zespole, w tym trzech profesorów i były I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP wyjechała na wypoczynek i była nieobecna. Osoby te uczestniczyć będą w kolejnych zebraniach. 

Nasze prace podejmujemy zatroskani złą kondycją polskiego przemysłu obronnego. Zakup zagranicą samolotu F-35, systemów „Wisła” i „Narew” oraz „Himars” wiązać się będzie z przekazaniem wielkich kwot należności zagranicznym producentom i dlatego powinien być skompensowany znacznym offsetem, a zwłaszcza transferem najnowszych technologii do naszego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego.

Zebrani na inaugurującym posiedzeniu eksperci uznali, że współpraca przemysłowa nie powinna się ograniczać tylko do programu F-35; polski przemysł zbrojeniowy i jego zaplecze badawczo-rozwojowe w ramach kompensacji za wydane sumy na zakup F-35 powinni stać się częścią łańcucha dostaw producenta tego samolotu i jego kooperantów. Długoterminowo przekładałoby się to na stworzenie dodatkowych miejsc pracy w polskim przemyśle obronnym i jego zapleczu badawczo-rozwojowym. Powinien temu towarzyszyć transfer technologii co najmniej w takim stopniu jaki jest niezbędny do podmiotowego i twórczego udziału w tym łańcuchu dostaw oraz do samodzielnej eksploatacji pozyskanego samolotu wielozadaniowego. Należy to poprzedzić zdefiniowaniem wymagań, które strona polska powinna zgłosić w negocjacjach z dostawcą samolotu.

Ustalono, że Zespół ekspercki będzie koncentrować się na sformułowaniu warunków jakie trzeba spełnić, aby polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe skorzystał na tej transakcji. Ważna będzie także kwestia przygotowania polskiego przemysłu do absorpcji offsetu.

Kolejne spotkanie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z F-35 odbędzie się po wakacjach, a ostatnie – po sporządzenie ostatecznego materiału w formie ekspertyzy i będzie połączone z konferencję prasową prezentującą wyniki pracy. W międzyczasie członkowie Zespołu będą kontaktowali się i przekazywali swoje sugestie i uwagi przez Internet.

Poniżej  link do relacji zdjęciowej z posiedzenia inaugurującego  działalność zespołu eksperckiego:

https://www.youtube.com/watch?v=amuXaMvJz88