Archiwum miesiąca: październik 2019

Drugie posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z pozyskaniem wielozadaniowego samolotu bojowego  F-35

 W dniu 14 października 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego drugie posiedzenie Zespołu eksperckiego, którego celem jest opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. W pracach Zespołu zgodzili się uczestniczyć niezależni eksperci, w tym wojskowi w stanie spoczynku, związani z przemysłem obronnym i lotniczym oraz jego zapleczem badawczo-rozwojowym oraz lotnictwem wojskowym. W drugim spotkaniu wzięły także udział osoby, które w okresie urlopowym nie mogły uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu a wyraziły chęć udziału w pracach Zespołu eksperckiego.

Przedmiotem dyskusji w czasie drugiego zebrania był zarys ekspertyzy, opracowanej po pierwszym posiedzeniu, dotyczącej  oferty offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35. Celem debaty było uszczegółowienie i rozwinięcie tego wstępnego opracowania. Uczestnicy debaty wnieśli szereg uwag do zarysu ekspertyzy, wzbogacających jej treść i zawarte w niej rekomendacje. Ustalono, iż w najbliższych dniach wstępna wersja ekspertyzy zostanie rozesłana w wersji elektronicznej ekspertom biorącym udział w pracach Zespołu eksperckiego – zarówno uczestniczącym w pierwszym jak i w drugim posiedzeniu – w celu uzupełnienia i nadania jej ostatecznego kształtu. Postanowiono, że końcowa, ostateczna wersja ekspertyzy będzie gotowa do połowy listopada br. Następnie zostanie przesłana Prezydentowi RP, Premierowi, wybranym ministrom, komisjom sejmowym i senackim oraz klubom i kołom parlamentarnym, dowódcom wojskowym, a ponadto zaprezentowana będzie w trakcie konferencji prasowej orazprzesłana różnym portalom internetowym.

 Załączamy link do do fotorelacji z tego drugiego posiedzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=jWJqmyp9Tec