Laureaci VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku

                                                                                   

                                                                                        Warszawa, 3 marca 2020 r.

KOMUNIKAT

 Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae”  („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).

W dniu  3 marca  2020 roku   zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik ( przewodniczący ), inż. Zygmunt Dębiński ( sekretarz),  mgr Kazimierz Łasiewicki, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Czeszko i  płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe, firmy oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2020 roku VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, które otrzymały następujące osoby:

1. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski – energetyk i ekonomista o wielkim dorobku naukowym, oraz badacz systemowy, wieloletni kierownik Zakładu Strategicznych Studiów Energetycznych  PAN, którego kandydaturę zgłosił członek Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego mgr inż. Wiesław Klimek,

2. Inż Ireneusz Ćwir – menedżer, technolog i projektant oraz  działacz związkowy  w  firmie z branży samochodowej DAEWON EUROPE w Lublinie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,

3. Mgr inż. Dariusz Jaguszewski – członek Zarządu i Dyrektor ds. Nowych Projektów w  stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. – wybitny projektant i zasłużony menedżer polskiego przemysłu okrętowego, autor wielu innowacyjnych i unikatowych rozwiązań konstrukcyjnych na statkach i okrętach wojennych, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów,

4. Prof. dr hab. inż Paweł Lindstedt – Kierownik Zakładu Diagnostyki Statków Powietrznych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych, uczony i wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki silników odrzutowych oraz instalacji płatowca w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa, autor  kilkudziesięciu  ekspertyz z badań wypadków i katastrof lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP,

5. Mgr inż. Henryk Mackiewicz – konstruktor i wieloletni kierownik  Sekcji Postępu Technicznego w Fabryce Narzędzi w Jeleniej Górze, autor kilkunastu wdrożonych do produkcji patentów i kilkudziesięciu wniosków racjonalizatorskich którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

6. Mgr inż. Janusz Noga –  Prezes Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego „Telesystem-Mesko” i  pracownik naukowy Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, konstruktor rakiet przeciwlotniczych i skuteczny menedżer, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe AWAT.

7. Gen. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski  były Dyrektor Departamentu Rozwoju i Wdrożeń MON i były Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej o wielkim dorobku naukowym, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dr hab. inż. Antoni Świątek – Prezes Zarządu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL w Bielsku Białej, konstruktor, znakomity menedżer i naukowiec, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,

9. Mgr inż. Piotr Wojciechowski – Prezes  największej w Polsce prywatnej firmy zbrojeniowej WB Electronics S.A., znakomity menedżer i  projektant wielu produktów elektronicznych oraz  wynalazca,  którego kandydaturę zgłosiła dr Katarzyna Rawska-członek Gremium Koordynacyjnego PLP.

Po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane  siedem lat temu  z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sędzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

Honorowe Wyróżnienia PLP zostaną wręczone  podczas uroczystości 27-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

 

                                                    za zgodność:

Przewodniczący Kapituły
Honorowego Wyróżnienia PLP
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik

 

Koordynator
Polskiego Lobby Przemysłowego
prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka