Propozycja powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK

Dotyczy: Propozycji powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK

Polskie Lobby Przemysłowe zwraca się do Pana Premiera z propozycję  powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK. Powołanie Pełnomocnika jest uzasadnione planowanym pozyskaniem przez Siły Zbrojne RP  Okrętu Podstawowego dla Polskiej Marynarki Wojennej pk. MIECZNIK ( najlepiej serii – co najmniej trzy okręty).  Okręty tej klasy będą stanowiły trzon systemu rażenia Marynarki Wojennej RP, a ich integracja z Siłami Zbrojnymi RP powinna zapewnić wzmocnienie systemu:

 • obrony  przestrzeni powietrznej, zwłaszcza nad polskimi obszarami morskimi i na kierunku północnym (w tym uzupełnienie zdolności  Systemu Obrony Powietrznej typu „Wisła” )  oraz
 • odstraszania, w tym w ramach Stałych Zespołów Okrętów Sił Odpowiedzi NATO oraz Okrętowych Grup Uderzeniowych Sił Morskich USA.

Jednocześnie w okresie pokoju prawidłowe wdrożenie nowego typu okrętów bojowych powinno:

 • zabezpieczać interesy gospodarcze Polski,
 • wzmocnić zdolność do kontroli i monitorowania obszarów morskich,
 • tworzyć siły szybkiego reagowania na zagrożenia na Morzu Bałtyckim,
 • umożliwić uczestniczenie w międzynarodowych operacjach morskich,
 • stanowić istotne narzędzie obrony polskiej racji stanu.

Powyższe cele są zgodne z przyjętymi kryteriami, które zawarto w Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego – dokumencie opracowanym w 2017 r. przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem ekspertów Rady Budowy Okrętów  i podpisanym przez Prezydenta RP.

Stąd powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej  do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego  dla Polskiej Marynarki  Wojennej  pk. MIECZNlK  osoby odpowiedzialnej za uzyskanie  powyższych zdolności przez Polskie Siły Zbrojne jest  bardzo ważne.

Zważywszy jednak na przewidywany szeroki wachlarz działań, jaki jest konieczny do realizacji powyższych zadań, jego  powołanie wymaga stosownego Rozporządzenia Rady Ministrów, gdyż będzie on musiał funkcjonować na styku co najmniej dwóch ministerstw: Aktywów Państwowych (przemysł stoczniowy i obronny) i Obrony Narodowej (klient wojskowy). Pragniemy dodać, iż podyktowane jest to m.in. faktem, iż Pełnomocnik w trakcie realizacji swoich zadań, będzie musiał współpracować z:

 • Inspektoratem Uzbrojenia,
 • Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych,  w tym Inspektoratem Marynarki Wojennej RP,
 • krajowym przemysłem obronnym, zwłaszcza Polska Grupą Zbrojeniową poprzez Ministerstwo Aktywów Państwowych;
 • zagranicznym przemysłem obronnym i
 • podmiotem zarządzającym projektem.

Dlatego w szeroko rozumianym Interesie Narodowym mamy  prośbę do Pana Premiera o pozytywne rozpatrzenie naszej propozycji w kwestii powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej  do spraw pozyskania i wdrożenia Okrętu Podstawowego  dla Polskiej Marynarki  Wojennej   pk. MIECZNIK.

 

Precyzując naszą  propozycję w powyższej sprawie,  prosimy również, aby w ewentualnej Decyzji zaakceptowanej przez Pana Premiera, dokonać niezbędnych zapisów, które:

 • umocują Pełnomocnika bezpośrednio pod nadzorem Podsekretarza MON ds. modernizacji technicznej (bez instytucji pośrednich)  i nałożą obowiązek bezpośredniego raportowania w relacji Pełnomocnik-Podsekretarz Stanu;
 • zapewnią Pełnomocnikowi możliwość akceptacji projektu Okrętu Podstawowego Marynarki Wojennej RP(wraz z Wojskowymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi), a także  uzgodnienia z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych programu szkolenia i przygotowania załóg nowych okrętów;
 • zobowiążą Szefa Inspektoratu Uzbrojenia  do zapewnienia udziału Pełnomocnika w procedurze  przetargowej i wyboru wykonawcy przemysłowego;
 • zapewnią Pełnomocnikowi możliwość opiniowania wyboru partnerów przemysłowych (krajowych i zagranicznych);
 • upoważnią Pełnomocnika do przedstawienia Ministrowi Obrony Narodowej propozycji w zakresie organizacji i przebiegu projektu budowy Okrętu Podstawowego MW;
 • upoważnią Pełnomocnika  do udziału w pracach komitetu sterującego/zarządzającego projektem budowy Okrętu Podstawowego MW.

 

Z uwagi na złożony proces pozyskania tej klasy okrętów, w celu zminimalizowania ryzyka realizacji projektu pozyskania Okrętu Podstawowego MW proponujemy  również  rozpatrzenie poniższych założeń:

 1. wskazać  Inspektoratowi  Uzbrojenia konieczność wyboru zagranicznego partnera przy realizacji programu „Miecznik”;
 2. nie pozwolić na projektowanie okrętu od podstaw oraz eskalowanie wymagań; .
 3. wybrać doświadczonego zagranicznego partnera przemysłowego współpracującego  z polskimi stoczniami (  np. w formie spółki joint-venture), który:
 • realizował już wcześniej złożone projekty okrętowe;
 • gwarantuje włączenie do swojego łańcucha produkcji i dostaw;
 • gwarantuje ze produkcja zostanie uruchomiona w Polsce już od pierwszej jednostki;
 1. w umowie z wybranym partnerem przemysłowym zawrzeć możliwość  skopiowania i zainstalowania w Polsce  identycznej linii produkcyjnej oraz wdrożenia identycznej organizacji pracy i metodyki zarządzania projektem;
 2. stworzyć możliwość przeszkolenia pracowników polskich stoczni przez  zagranicznego partnera przemysłowego w celu przygotowania i uruchomienia linii produkcyjnej w Polsce.

Być może należy rozważyć wynajęcie specjalistycznej firmy doradczej do nadzoru nad realizacją projektu. Taką decyzję podjął rząd norweski, wynajmując specjalistyczną firmę brytyjską do zarządzania projektem pozyskania nowych okrętów podwodnych i to już na etapie definiowania założeń.

 

                   Z  należnym szacunkiem

Koordynator

Polskiego Lobby Przemysłowego

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

 

Otrzymują:

– Dr Andrzej Duda – Prezydent RP

– Jacek Sasin – Wicepremier,Minister Aktywów Państwowych

– Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

– Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej

– Poseł Michał Jach – Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

– Generał Rajmund T. Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego WP

– Generał Jarosław Mika – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

– Generał broni Tomasz Piotrowski – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

– Wiceadmirał Jarosław Ziemiański – Inspektor Marynarki Wojennej w DGRSZ

– Andrzej Kensbok – Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

– Szef Inspektoratu Uzbrojenia MON

 

Pismo do wiadomośći Ministra Obrony Narodowej w sprawie programu Miecznik