Wzmocnienie systemu obrony powietrznej”Wisła” o komponent morski- prezentacja

Zamieszczamy tu prezentację przygotowaną przez  koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof.ucz.dr hab. Pawła Sorokę  i sekretarza Rady Budowy Okrętów Sylwestra Pietrzaka na temat kompatybilności systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zainstalowanych na lądzie (programy „Wisła i Narew”) z systemami obrony plot i przeciwrakietowej na fragatach, których budowę niebawem zaczynają polskie stocznie( program „Miecznik”).W wersji skróconej została ona zaprezentowana podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt.”Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniu 21 października 2021 r. Uczestniczyli w niej przeciwlotnicy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pracownicy naukowi akademii wojskowych i przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, zaangażowani w realizację programów „Wisła” i „Narew”. Zob. linki:

Zaproszenie-Konferencja w LAW w Dęblinie