Archiwum miesiąca: marzec 2022

Oświadczenie Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie zaatakowania Ukrainy przez Rosję

Polskie Lobby Przemysłowe zdecydowanie sprzeciwia się oraz w całości potępia agresję Rosji na Ukrainę. Bezprecedensowy atak na niepodległe państwo ukraińskie dokonany został przez Rosję z pogwałceniem nie tylko prawa międzynarodowego, ale również wbrew gwarancjom bezpieczeństwa, których w 1994 roku Rosja udzieliła w Memorandum budapeszteńskim, w wyniku którego Ukraina przekazała Rosji poradziecką strategiczną broń nuklearną.

Wybitnie oburzający jest sposób prowadzenia wojny przez rosyjskich najeźdźców, którego celem coraz częściej stają się obiekty cywilne – administracyjne i  naukowe,  dziedzictwa kultury i historii, a także bezbronna ludność, zaś cele cywilne i wojskowe przestają być rozróżniane. Tym samym dochodzi do dokonywania zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy, które zasługują na szczególne potępienie. Przywódcy polityczni będący autorami planu napadu na Ukrainę oraz egzekwujący go dowódcy wojskowi  powinni zostać osądzeni przed międzynarodowymi trybunałami karnymi.

Domagamy się przerwania agresji i wycofania z terytorium  Ukrainy wojsk rosyjskich.

Polskie Lobby Przemysłowe podkreśla konieczność wsparcia  humanitarnego Ukrainy – w sytuacji największej po II wojnie światowej katastrofy humanitarnej, a także   finansowego i  materialnego, w tym w postaci przekazania broni w walce z rosyjskim agresorem. Dotychczasowa reakcja świata zachodniego jest stanowcza ale bez kolejnych zdecydowanych i szybkich działań może okazać się niewystarczająca dla Ukrainy w starciu z jedną z największych armii świata.

Agresja Rosji na Ukrainę zagraża wschodniej flance Paktu Północnoatlantyckiego  i Unii Europejskiej, w tym bezpieczeństwu Polski. W tej sytuacji powinny być przyśpieszone działania dotyczące umocnienia i modernizacji Sił Zbrojnych RP w oparciu o na nowo określone priorytety.

Polskie Lobby Przemysłowe zwraca jednocześnie uwagę na znaczenie  dla Polski – państwa znajdującego się na wschodniej flance NATO i UE –  posiadania własnego, niezależnego zaplecza produkującego i remontującego uzbrojenie oraz prowadzącego niezbędne prace badawczo- rozwojowe. Zaplecze to w przypadku wystąpienie ataku, takiego jaki został dokonany na Ukrainie, jest niezbędne do samodzielnego odparcia lub powstrzymania przeciwnika w pierwszej fazie konfliktu. Dlatego polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe wymagają niezbędnego szybkiego wzmocnienia i dodatkowych inwestycji.

Warszawa, 2 marca 2022 r.