Uroczystość 29-rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W sobotę 9 kwietnia 2022 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 29-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Gawkowski i Czesław Siekierski, Płk Łukasz Andrzejewski-Popow, reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego i Gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak – Zastępca Inspektora Sił Powietrznych, reprezentujący Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitali Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka i dr inż. Jarosław Sarnecki – Zastępca Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który zaprezentował działalność ITWL, natomiast prof dr hab. Paweł Soroka omówił dokonania PLP w roku 2021 i na początku 2022 roku. Następnie głos zabrali posłowie obecni na uroczystości.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 29-lecia PLP, którą było wręczenie po raz dziesiąty  Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zamieszczony na stronie internetowej PLP Komunikat Kapituły. Honorowe Wyróżnienia wręczyli posłowie uczestniczący w uroczystości oraz przewodniczący Kapituły tego wyróżnienia prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, który wcześniej odczytał jej Komunikat.

Następnie głos zabrali: w imieniu wyróżnionych – mgr inż. Bartłomiej Zając- Prezes Huty Stalowa Wola S.A. i posłowie obecni na uroczystości.

W dalszej części  uroczystości o charakterze seminaryjnym wystapili  :

1. Prof. dr hab. Włodzimierz BOJARSKI – nawiązujące do jego monografii pt. Sztafeta pokoleń budowniczych Polski.

2.Dr Krzysztof PAJĄK – Wnioski dla Sił Zbrojnych RP oraz polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego wynikające z przebiegu wojny na Ukrainie.

3. Prof. ucz. dr hab. Zbigniew KLIMIUK – Konsekwencje wojny na Ukrainie dla polskiej i światowej gospodarki.

 

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego Rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2021 i początku 2022 roku.

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

 

W dniu 15 marca 2022 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (przewodniczący), inż. Zygmunt Dębiński (sekretarz), dr Henryk Potrzebowski, mgr Kazimierz Łasiewicki i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów X edycji Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

– znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

-.osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w 2022 roku X edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” następującym osobom:

 

 

  1. Mgr inż. Mateuszowi Filippowi – Prezesowi zarządu REMONTOWA MARINE DESIGN&CONSULTING Sp. z o. o w Gdańsku, od ponad 25 lat związanemu z polskim przemysłem okrętowym ( m.in. pracował w Stoczni Gdańskiej i Stoczni Gdynia, pełnił też funkcję dyrektora Zakładu Nowych Budów Stoczni Remontowej Nauta SA), aktualnie zaliczanemu do grona najwybitniejszych menadżerów tego przemysłu, które kandydaturę zgłosiła Rada Budowa Okrętów.

 

  1. Dr inż. Wiesławowi Klembowskiemu – wybitnemu specjaliście z dziedziny radiolokacji i wieloletniemu zastępcy dyrektora Przemysłowego Instytutu Telekomunikacji, którego kandydaturę zgłosił Zygmunt Dębiński-członek Gremium Koordynacyjnego PLP.

 

  1. Mgr inż. Wojciechowi Marianowi Kulejowi – od 40 lat związanemu z Fiat Auto Poland, znakomitemu menadżerowi przemysłu motoryzacyjnego oraz zasłużonemu działaczowi związkowemu, który w czasie w swojej pracy zawodowej przyczynił się do optymalizacji procesów technologicznych i propagowania rozwoju polskiej myśli technicznej, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

 

  1. Płk w st. spoczynku dr inż. pil. Antoniemu Milkiewiczowi – długoletniemu zasłużonemu działaczowi Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, związanemu z Sekcją Lotniczą SIMP i Towarzystwem Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP, zatrudnionemu przez wiele lat w służbie bezpieczeństwa lotów w charakterze głównego inżyniera Wojsk Lotniczych, wysokiej klasy specjaliście od wypadków lotniczych, który przez cały okres zawodowej służby wojskowej ściśle i owocnie współpracował z polskim przemysłem lotniczym i jego zapleczem badawczo-rozwojowym, którego kandydaturę  zgłosiło Towarzystwa Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

5. Mgr inż. Tadeuszowi Witoldowi Młyńczakowi – długoletniemu zasłużonemu działaczowi SIMP, byłemu przewodniczącemu Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, posłowi na Sejm i wiceprzewodniczącemu Rady Państwa, zaangażowanemu w tworzenie i  rozwój wielu gałęzi polskiego przemysłu, rzemiosła i drobnej wytwórczości oraz przedsiębiorstw polonijnych, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny SIMP.

 

6. Mgr inż. Józefowi Weremczukowi – długoletniemu zasłużonemu działaczowi SIMP związanemu z Oddziałem SIMP w Lublinie, założycielowi firmy WEREMCZUK FMR Sp. z o.o., producenta kombajnów do zbioru owoców i warzyw, których  odbiorcami są  klienci krajowi oraz  niemal ze wszystkich krajów europejskich, a także z USA i Kanady, autorowi i współautorowi wielu patentów i wzorów użytkowych, którego kandydaturę  zgłosił Zarząd Główny SIMP.

 

7. Mgr inż. Bartłomiejowi Zającowi – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu Huty Stalowa Wola S.A., z którą jest związany od 2007 roku, projektantowi i utalentowanemu menadżerowi, którego kandydaturę zgłosiła dr Katarzyna Rawska – członek Gremium Koordynacyjnego PLP.

 

8. Dr inż. Zbigniewowi Zienowiczowi – Prezesowi Spółki HYDROMEGA Sp. z o.o. w Gdyni, od ponad 30 lat związanemu z przemysłem technologii morskich i zasłużonemu dla implementacji polskiej myśli technicznej w obszarze przemysłowym, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

 

 

za zgodność:

Przewodniczący Kapituły

Honorowego Wyróżnienia PLP

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepani

Koordynator

Polskiego Lobby Przemysłowego

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

prof. dr hab. Paweł Soroka