Komunikat nr 2 Konwersatorium „O lepszą Polskę”

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo

Rozpoczęte 14 grudnia 2022 r.  prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym wchodzą w intensywną fazę. Prowadzone są w ramach KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W tych dniach  napłynęły kolejne cząstkowe opracowania, stanowiące wkład do przyszłego całościowego Raportu. Szczególnie wartościowe opracowanie będące podstawą do wywiadu prasowego przesłał mi Pan Andrzej Stępniewski- jeden z liderów Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Znajdują się w nim bardzo istotne tezy i wątki, które wykorzystamy przy opracowaniu końcowej całościowej wersji Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. Kolejne teksty wkrótce nadeślą Pan dr Dariusz Grabowski, dr Dariusz Prokopowicz i mgr inż. Konrad Golczak. Będą one opracowaniem ich wystąpień na zebraniu inaugurującym prace nad Raportem. Chęć aktywnego udziału w koordynowaniu prac nad Raportem zadeklarowali dr Dariusz Prokopowicz i dr Konrad Golczak.

Oczekujemy  na kolejne opracowania i wypowiedzi. Proponujemy aby nawiązywały one do załączonego schematu Raportu, opracowanego przez jednego z koordynatorów-mgr inż. Konrada Golczaka.

Za jakiś czas osobom, które zadeklarowały aktywny udział w naszych pracach prześlemy opracowania cząstkowe w celu zapoznania się z nimi i zgłoszenia do nich uwag.

Raport zostanie wydany latem 2023 roku w Domu Wydawniczym ELIPSA, a jego promocji będzie towarzyszyła wielka konferencja z udziałem kilkuset osób.

serdecznie pozdrawiam

prof. dr hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

www.pawel-soroka.plp.info.pl

tel.603-425-568