Archiwum kategorii: Wszystkie

Komunikat Kapituły Honorowego Wyróżnienia PLP „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”-X edycja

W dniu 15 marca 2022 roku zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego  w składzie: prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (przewodniczący), inż. Zygmunt Dębiński (sekretarz), dr Henryk Potrzebowski, mgr Kazimierz Łasiewicki i płk w st. spocz. mgr inż Edmund Misterski, która wybrała tegorocznych laureatów X edycji Honorowego Wyróżnienia PLP spośród kandydatów zgłoszonych przez stowarzyszenia, placówki naukowe i związki zawodowe oraz członków władz Polskiego Lobby Przemysłowego.

Czytaj dalej

Oświadczenie Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie zaatakowania Ukrainy przez Rosję

Polskie Lobby Przemysłowe zdecydowanie sprzeciwia się oraz w całości potępia agresję Rosji na Ukrainę. Bezprecedensowy atak na niepodległe państwo ukraińskie dokonany został przez Rosję z pogwałceniem nie tylko prawa międzynarodowego, ale również wbrew gwarancjom bezpieczeństwa, których w 1994 roku Rosja udzieliła w Memorandum budapeszteńskim, w wyniku którego Ukraina przekazała Rosji poradziecką strategiczną broń nuklearną.

Wybitnie oburzający jest sposób prowadzenia wojny przez rosyjskich najeźdźców, którego celem coraz częściej stają się obiekty cywilne – administracyjne i  naukowe,  dziedzictwa kultury i historii, a także bezbronna ludność, zaś cele cywilne i wojskowe przestają być rozróżniane. Tym samym dochodzi do dokonywania zbrodni wojennych na terytorium Ukrainy, które zasługują na szczególne potępienie. Przywódcy polityczni będący autorami planu napadu na Ukrainę oraz egzekwujący go dowódcy wojskowi  powinni zostać osądzeni przed międzynarodowymi trybunałami karnymi.

Domagamy się przerwania agresji i wycofania z terytorium  Ukrainy wojsk rosyjskich.

Polskie Lobby Przemysłowe podkreśla konieczność wsparcia  humanitarnego Ukrainy – w sytuacji największej po II wojnie światowej katastrofy humanitarnej, a także   finansowego i  materialnego, w tym w postaci przekazania broni w walce z rosyjskim agresorem. Dotychczasowa reakcja świata zachodniego jest stanowcza ale bez kolejnych zdecydowanych i szybkich działań może okazać się niewystarczająca dla Ukrainy w starciu z jedną z największych armii świata.

Agresja Rosji na Ukrainę zagraża wschodniej flance Paktu Północnoatlantyckiego  i Unii Europejskiej, w tym bezpieczeństwu Polski. W tej sytuacji powinny być przyśpieszone działania dotyczące umocnienia i modernizacji Sił Zbrojnych RP w oparciu o na nowo określone priorytety.

Polskie Lobby Przemysłowe zwraca jednocześnie uwagę na znaczenie  dla Polski – państwa znajdującego się na wschodniej flance NATO i UE –  posiadania własnego, niezależnego zaplecza produkującego i remontującego uzbrojenie oraz prowadzącego niezbędne prace badawczo- rozwojowe. Zaplecze to w przypadku wystąpienie ataku, takiego jaki został dokonany na Ukrainie, jest niezbędne do samodzielnego odparcia lub powstrzymania przeciwnika w pierwszej fazie konfliktu. Dlatego polski przemysł obronny i jego zaplecze badawczo-rozwojowe wymagają niezbędnego szybkiego wzmocnienia i dodatkowych inwestycji.

Warszawa, 2 marca 2022 r.

 

Zmarł Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski

W dniu 1 lutego 2022 r. zmarł Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski. Żołnierz Powstania Warszawskiego. W latach 1978 – 1991 piastował stanowisko wiceministra przemysłu maszynowego ( a potem przemysłu i handlu) do spraw produkcji obronnej. Naukowiec o ogromnym dorobku, działacz stowarzyszeń naukowo-technicznych. W 2014 roku otrzymał Honorowe Wyróżnienie Polskiego Lobby Przemysłowego „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu” ( Bene Meritus pro Industria Poloniae). Po otrzymaniu tego wyróżnienia był członkiem jego Kapituły. Był wielkim patriotą i skromnym człowiekiem. Cześć jego pamięci!

Wystąpienie Polskiego Lobby Przemysłowego w obronie polskich sił podwodnych

W obliczu likwidacji polskich sił podwodnych zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o wsparcie w sprawie pozyskania co najmniej dwóch używanych okrętów podwodnych w ramach rozwiązania pomostowego. Obecnie bowiem, po wycofaniu z użytkowania dwóch ostatnich okrętów klasy Kobben,  Polska posiada zaledwie jeden wysłużony, niemal 36-letni poradzecki okręt podwodny – ORP „Orzeł”, który znajduje się u kresu swojego okresu docelowej eksploatacji.

Czytaj dalej

Wzmocnienie systemu obrony powietrznej”Wisła” o komponent morski- prezentacja

Zamieszczamy tu prezentację przygotowaną przez  koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego prof.ucz.dr hab. Pawła Sorokę  i sekretarza Rady Budowy Okrętów Sylwestra Pietrzaka na temat kompatybilności systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zainstalowanych na lądzie (programy „Wisła i Narew”) z systemami obrony plot i przeciwrakietowej na fragatach, których budowę niebawem zaczynają polskie stocznie( program „Miecznik”).W wersji skróconej została ona zaprezentowana podczas Ogólnopolskiej Konferencji pt.”Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w dniu 21 października 2021 r. Uczestniczyli w niej przeciwlotnicy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, pracownicy naukowi akademii wojskowych i przedstawiciele polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, zaangażowani w realizację programów „Wisła” i „Narew”. Zob. linki:

Zaproszenie-Konferencja w LAW w Dęblinie

Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego” w dniu 30 czerwca 2021, przekazane najwyższym władzom w państwie i Dowódcom Wojskowym oraz pismo przewodnie.

WNIOSKI

z Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Stan obecny i przyszłość polskiego przemysłu lotniczego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, zorganizowanej 30 czerwca 2021 r. przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Instytut Lotnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, Wydziałem Bezpieczeństwa Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej, Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego, Krajową Sekcją Przemysłu Lotniczego NSZZ „Solidarność” i Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników.

Czytaj dalej