15-Lecie PLP

                                         

                     Uroczystość 15-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego

29 marca 2008 roku w Warszawie odbyła się uroczystość 15 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – społecznej organizacji opiniotwórczej i opiniodawczej. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Dariusz Grabowski  – Poseł do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele kierownictwa Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej, prezesi polskich firm zbrojeniowych i dyrektorzy instytutów działających na rzecz obronności, eksperci i pracownicy naukowi wyższych uczelni, w tym Wojskowej Akademii Technicznej, oraz prezesi stowarzyszeń  i  szefowie różnych związków zawodowych współpracujących z PLP.

 Koordynator PLP dr Paweł Soroka odczytał pismo, które do uczestników uroczystości  skierował Prezydent RP Lech Kaczyński  ( reprodukujemy je obok ). Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON płk dr inż Józef Makuchowski udekorował grupę działaczy Polskiego Lobby Przemysłowego Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, nadanym przez Ministra Obrony Narodowej. Kilkunastu członkom PLP Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich  dr inż. Andrzej Ciszewski wręczył Odznaki im. prof. Henryka Mierzejewskiego i Złote Honorowe Odznaki SIMP. Najwyższe odznaczenie SIMP – Odznakę im. Henryka Mierzejewskiego otrzymali: Zygmunt Mierzejewski – przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, dr Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych i dr Paweł Soroka. Wśród odznaczonych Złotą Honorową Odznaką SIMP był Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek.Warto dodać, że SIMP jest partnerem strategicznym Polskiego Lobby Przemysłowego.

W trakcie uroczystości sytuację gospodarki światowej przedstawił ekspert PLP Marek Głogowski, zaś prof. Stanisław Piasecki zanalizował aktualną sytuację polskiej gospodarki. Spotkaniu towarzyszyła wystawa wydawnictw PLP i promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego opinie, stanowiska i opracowania z roku ubiegłego oraz bogatą dokumentację zdjęciową, kalendarium i wycinki prasowe oraz teksty z Internetu o dokonaniach PLP z lat 1993-2008.

                                                                                      P.S.

 

Dodaj komentarz