Archiwum miesiąca: czerwiec 2010

Opinia i uwagi Polskiego Lobby Przemysłoweg im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na temat projektu założeń projekt ustawy o lobbingu

1. Podstawową słabością  przesłanego nam projektu założeń projektu ustawy o lobbingu jest brak w nim przekonywujących i wyczerpujących argumentów, które przemawiałyby za zastąpieniem dotychczas  obowiązującej Ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, uchwalonej 7 lipca 2005 roku, nową ustawą. Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego, Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych i Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w sprawie usamorządowienia polskich kolei regionalnych

1. Decyzja o usamorządowieniu Przewozów Regionalnych nie ma precedensu w Unii Europejskiej. Proces usamorządowienia został przeprowadzony wbrew stanowisku społeczności kolejowej i związków zawodowych. Dla pozbycia się przez rząd problemu deficytowych przewozów regionalnych mających charakter usługi publicznej, mimo sprzeciwu, dokonano przekazania spółki RP do samorządów, a sama ustawa która zawierała elementy oddłużenia, okazała się dalece niedopracowana.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego i Zarządu Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska w sprawie przyszłości Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych

Niezwykle istotną część polskiego potencjału przemysłu obronnego stanowią Wojskowe Przedsiębiorstwa Remontowo-Produkcyjne. Ich szczególna rola wynika z przypisanej im misji               i z unikalnego potencjału, którym one dysponują. Misją tych przedsiębiorstw jest zaspokojenie  potrzeb remontowo-produkcyjnych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz resortu obrony narodowej. Czytaj dalej