Archiwum miesiąca: kwiecień 2012

ROCZNIK PLP. Materiały programowe i informacyjne,opinie i stanowiska z 2011 i początku 2012 roku.

Prezentujemy kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego, wydany z okazji dziewiętnastej rocznicy jego powstania. W roczniku opublikowane zostały stanowiska, opinie, wystą- pienia i opracowania, które Polskie Lobby Przemysłowe sfor- mułowało w 2011 i na początku 2012 roku. Zostały one prze- kazane najwyższym władzom w Polsce.
Czytaj dalej