Archiwum miesiąca: listopad 2009

Stanowisko Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Spółdzielczość i akcjonariat pracowniczy jako elementy bezpieczeństwa społecznego i trwałego rozwoju”

1.Przekształcenia własnościowe w Polsce, zapoczątkowane w 1989 roku transformacją systemu społeczno-gospodarczego, są znacznie zaawansowane. Gospodarka polska jest już w ok. 80% sprywatyzowana i to w jej podstawowych elementach (bankach, przemyśle, handlu). Jest także zdominowana przez kapitał zagraniczny od ok. 20% w transporcie i łączności po 80% w bankowości. Przedsiębiorstwa krajowe stanowiące własność kapitału zagranicznego podatne są nie tylko na wpływy kryzysu występującego w Polsce, lecz także na wpływy kryzysu ogarniającego ich przedsiębiorstwa macierzyste zagranicą. Pod względem ekonomicznym więc prywatyzacja pozostałości sektora państwowego nie ma większego uzasadnienia.

Czytaj dalej