Miesięczne archiwum: Grudzień 2012

Wnioski i główne tezy Międzynarodowej Konferencji pt. „Polskie Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”


24 października 2012 r. w Centrum Konferencyjnym MON odbyła się Międzynarodowa Konferencja, zorganizowana przez Akademię Obrony Narodowej, Dowództwo Wojsk Specjalnych i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  nt.  „Polskie Wojska Specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne”. Obrady w trakcie konferencji toczyły się  w trzech sesjach: planarnej, wojskowej i przemysłowej.

Czytaj dalej

Powstała Rada Budowy Okrętów


W piątek, 30 listopada, powstała Rada Budowy Okrętów. Jest to społeczna inicjatywa o charakterze opiniotwórczym i opiniodawczym, której zadaniem będzie opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie potrzeb modernizacyjnych Marynarki Wojennej RP. Działania Rady mają na celu pomoc w odbudowie potencjału polskich sił morskich oraz wzmocnienie krajowego przemysłu stoczniowego. Czytaj dalej