Miesięczne archiwum: Listopad 2016

Opinia Polskiego Lobby Przemysłowego na temat projektu rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


1.Proponowana przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa swój cel główny jako „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”. Sprawę sprowadzają do odpowiedniego „wymiaru strategicznego” oraz absorbują bez reszty trzy cele szczegółowe:

Czytaj dalej