Kontakt

Polskie Lobby Przemysłowe
00-050 Warszawa
ul. Świętokrzyska 14 „a” pok. 540 (ZG SIMP)
tel: 0-22 827-17-68
fax: 0-22 826-03-54

Telefon komórkowy koordynatora dr hab. Pawła Soroki:
0-603-425-568
email: pawel@plp.info.pl

Partnerzy:
Magazyn Obywatel

Opieka informatyczna: