Archiwum miesiąca: styczeń 2023

Komunikat nr 2 Konwersatorium „O lepszą Polskę”

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo

Rozpoczęte 14 grudnia 2022 r.  prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym wchodzą w intensywną fazę. Prowadzone są w ramach KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. W tych dniach  napłynęły kolejne cząstkowe opracowania, stanowiące wkład do przyszłego całościowego Raportu. Szczególnie wartościowe opracowanie będące podstawą do wywiadu prasowego przesłał mi Pan Andrzej Stępniewski- jeden z liderów Ruchu Społecznego Powszechny Samorząd Gospodarczy. Znajdują się w nim bardzo istotne tezy i wątki, które wykorzystamy przy opracowaniu końcowej całościowej wersji Raportu o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. Kolejne teksty wkrótce nadeślą Pan dr Dariusz Grabowski, dr Dariusz Prokopowicz i mgr inż. Konrad Golczak. Będą one opracowaniem ich wystąpień na zebraniu inaugurującym prace nad Raportem. Chęć aktywnego udziału w koordynowaniu prac nad Raportem zadeklarowali dr Dariusz Prokopowicz i dr Konrad Golczak.

Czytaj dalej

Komunikat nr 1 Konwersatorium „O lepszą Polskę” o rozpoczęciu prac nad nowym Raportem

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo

14 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie inaugurujące prace nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym. 

Prace prowadzone są  w ramach zainicjowanego przez Polskie Lobby Przemysłowe KONWERSATORIUM O LEPSZĄ POLSKĘ, w którym uczestniczy kilka organizacji: Polskie Lobby Przemysłowe, Ruch Społeczny Powszechny Samorząd Gospodarczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zaprosiliśmy do współpracy związki  zawodowe różnych nurtów-ponad podziałami. Dotąd do prac nad Raportem zgłosiło się  16 niezależnych ekspertów, teoretyków ekonomii i praktyków z przemysłu i biznesu.

Czytaj dalej

Znaczenie i stopień wykorzystania ICT przez polskie przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza województw

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mają niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przykładowo dostęp do Internetu w wyraźny sposób podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw (Paszta, 2010, s. 362-369). Wykazywany jest również istotny związek pomiędzy nakładami na ICT a wzrostem produktywności (Picot i Wernick, 2007, s. 660-674). ICT umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie na rynku, skuteczniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego oraz wdrożenie nowoczesnych koncepcji zarządzania.

Dr Paweł Kaczmarczyk-Ekspertyza[89]