Archiwum miesiąca: marzec 2014

Powstał Społeczny Zespół ds. Monitorowania Konsolidacji Polskiego Przemysłu Obronnego

Uprzejmie informuję, iż przy Polskim Lobby Przemysłowym powstał Społeczny Zespół ds. Monitorowania Konsolidacji Polskiego Przemysłu Obronnego. Zespół, zachowując niezależność,  będzie  współpracował z resortami odpowiedzialnymi za tworzenie i rozwój Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zwłaszcza z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Czytaj dalej

KOMUNIKAT Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Czytaj dalej