Archiwum miesiąca: wrzesień 2012

MEMORIAŁ Polskiego Lobby Przemysłowego dla najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pilnej potrzeby przygotowania Polski do nowej fazy rozwoju przemysłu światowego

Polskie Lobby Przemysłowe ocenia, że: proces urynkowienia gospodarki po 1989 r. był słuszny i nieuchronny, dostosowanie przemysłu w Polsce do działania na warunkach rynkowych było tym samym konieczne, w 20-leciu transformacji osiągnięto na tej drodze zasadniczy postęp. Jednakże równocześnie w polityce gospodarczej państwa w stosunku do przemysłu krajowego popełniono w okresie transformacji szereg zasadniczych błędów. Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie budowy w Polsce elektrowni atomowej.

Zdaniem Polskiego Lobby Przemysłowego realizacja Programu Polskiej Energetyki Jądrowej zwiększy deficyt handlowy Polski i obniży konkurencyjność polskiej gospodarki, a co za tym idzie przyczyni się do wzrostu zadłużenia kraju. W Polsce bowiem nie posiadamy technologii, urządzeń i paliwa uranowego oraz brygad montażowo-eksploatacyjnych do budowy, użytkowania i likwidacji elektrowni jądrowej. Wszystko to trzeba będzie sprowadzić z zagranicy, pogarszając bilans handlowy kraju. Taki import uzależni nas technicznie i politycznie od zagranicy.

Czytaj dalej

Referaty z Ogólnopolskiej Konferencji „Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa”

Ogólnopolska Konferencja pt. „Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa”,której organizatorami są Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych
i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska, Polskie Lobby Przemysłowe
i Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Czytaj dalej

STANOWISKO Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Organizacja i struktura polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego jako istotnego elementu systemu obronnego państwa”

której organizatorami byli: Zarząd Okręgu Przedsiębiorstw Wojskowych i Działalności Pozabudżetowej NSZZ Pracowników Wojska, Polskie Lobby Przemysłowe i Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju.

Czytaj dalej