Wystąpienie Polskiego Lobby Przemysłowego i Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce przeciw sprzedaży PKP Energetyka S.A


Polskie Lobby Przemysłowe i Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych  w Polsce zdecydowanie sprzeciwiają się  sprzedaży Spółki PKP Energetyka S.A. luksemburskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu CVC Capital Partners,  ponieważ jest ona newralgicznym elementem kolejowego systemu transportowego w Polsce. W dodatku  jest szczególnego rodzaju monopolem naturalnym, a takie podmioty na całym świecie pozostają w rękach państwa. PKP Energetyka S.A. jest  właścicielem wszystkich linii energetycznych na kolei, zarówno linii wysokiego napięcia, jak i linii zasilających w energię stacje i przystanki kolejowe. Dostarcza energię elektryczną dla pociągów o napędzie elektrycznym i paliwo dla lokomotyw spalinowych, zawiaduje sieciami przesyłowymi i prowadzi dystrybucję energii. Świadczy też usługi dla kolei, polegające na utrzymaniu oraz modernizacji urządzeń sieci trakcyjnej.

Czytaj dalej

Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modernizacja Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”


W dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Klubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana  przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Czytaj dalej