Wnioski z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Modernizacja Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”


W dniu 19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Klubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana  przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych. Czytaj dalej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”


19 listopada 2014 r. w Warszawie, w Kubie WAT, odbyła się Ogólnopolska Konferencja  Naukowa pt. „Modernizacja połączonych rodzajów Sił Zbrojnych RP w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych”, zorganizowana  przez Wojskową Akademię Techniczną i Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wspólnie z Akademią Obrony Narodowej, Akademią Marynarki Wojennej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych i Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych.

Czytaj dalej

STANOWISKO Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie dalszej eksploatacji samolotów Su-22


Polskie Lobby Przemysłowe jako społeczna organizacja opiniotwórcza zajmująca się m.in. polskim przemysłem obronnym i lotniczym na styku z obronnością, w porozumieniu z  konsorcjum ITWL i WZL nr 2 S.A., a także z WZL nr 4 S.A.,  wyraża swoją opinię dotyczącą przedłużenia eksploatacji  lub ewentualnej modernizacji samolotów Su-22, znajdujących się na wyposażenia 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Czytaj dalej

Uroczystość XXI-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego i wręczenie II edycji Wyróżnień Honorowych PLP pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)


22 marca 2014 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość  dwudziestej pierwszej  rocznicy powstania  Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Przybyli na nią prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów cywilnych i wojskowych, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, przedstawiciele Wojska Polskiego, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze.

Czytaj dalej