Uroczystość 23-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 19 marca 2016 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych – Relacje i prezentacje


Relacje filmowe:

Dr Krzysztof Pająk- Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Polsce proponowane przez Polskie Lobby Przemysłowe
Krzysztof Mroczkowski, Stanisław Leśniak – Sektor elektroniczny -  możliwości wykorzystania dla rozwoju polskiego przemysłu
Angelika Jarosławska – Prezentacja programu Polska 3.0

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)


Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Merituspro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  29 lutego 2016 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka -przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,      prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i  inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz .

Czytaj dalej

Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Polsce proponowane przez Polskie Lobby Przemysłowe


Najważniejszym zadaniem w przemyśle w Polsce jest przejść od przemysłu opierającego swą konkurencyjność na niskim poziomie płac pracowników do przemysłu opierającego konkurencyjność na nowoczesności i innowacyjności swoich wyrobów. Wymaga to przezwyciężenia niedorozwoju tych przemysłów i tych jego ogniw, które mają zasadnicze znaczenie dla modernizacji struktury przemysłu i wymogów przyszłości.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego i Sekretariatu Metalowców oraz Sekcji Krajowej Przemysłu Teleelektronicznego NSZZ SOLIDARNOŚĆ w sprawie odbudowy polskiego przemysłu elektronicznego


Polskie Lobby Przemysłowe oraz Sekretariat Metalowców NSZZ SOLIDARNOŚĆ, w najwyższym stopniu zaniepokojone postępującą degradacją polskiego przemysłu elektronicznego, wynikającą w znacznej mierze z likwidacji jego podstawowego elementu, jakim jest przemysł półprzewodnikowy zwracają się z Apelem o podjęcie systemowych działań stwarzających warunki do rewitalizacji tej dziedziny produkcji.

Czytaj dalej

Stanowisko PLP dotyczące pozyskania nowoczesnych technologii w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej i realizacji programów „WISŁA” i „NAREW”Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego  dotyczące pozyskania nowoczesnych technologii w zakresie obrony przeciwlotniczej oraz przeciwrakietowej i realizacji programów „WISŁA” i „NAREW”

 

PLP-pismo przewodnie( program WISŁA i NAREW)

W szczególnym położeniu Polski jako państwa granicznego NATO, położonego nad Morzem Bałtyckim,  możliwe zagrożenia z powietrza przemawiają za koniecznością zbudowania  nowoczesnego i skutecznego systemu obrony powietrznej, który nie tylko wzmocni suwerenność naszego kraju i jego zdolności obronne, ale jeszcze bardziej zintegruje go z systemem obrony powietrznej NATO. Konieczność realizacji programów „Wisła” i „Narew” , a nawet  ich przyspieszenie, wynika z aktualnego stanu naszej obrony powietrznej. Jest on   wysoce niezadawalający, a jego możliwości ogniowe z roku na rok zmniejszają się. Podstawę obrony przeciwlotniczej stanowią zestawy rakietowe produkcji radzieckiej z końca lat sześćdziesiątych i początku  siedemdziesiątych, których część została już zdemobilizowana . Wzmocnienie potencjału lotniczego obrony powietrznej o samoloty F-16 nie rozwiązuje tego problemu, bo jego użycie ściśle uwarunkowane  jest  możliwościami  bojowymi  obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej. Posiadane przeciwlotnicze  uzbrojenie rakietowe, posiada ograniczone zdolności do zwalczania współczesnych środków napadu powietrznego i nie posiada zdolności zwalczania pocisków  balistycznych.

Czytaj dalej