Opinia Polskiego Lobby Przemysłowego na temat projektu rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


1.Proponowana przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa swój cel główny jako „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”. Sprawę sprowadzają do odpowiedniego „wymiaru strategicznego” oraz absorbują bez reszty trzy cele szczegółowe:

Czytaj dalej

Uroczystość 23-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 19 marca 2016 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych – Relacje i prezentacje


Relacje filmowe:

Dr Krzysztof Pająk- Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Polsce proponowane przez Polskie Lobby Przemysłowe
Krzysztof Mroczkowski, Stanisław Leśniak – Sektor elektroniczny -  możliwości wykorzystania dla rozwoju polskiego przemysłu
Angelika Jarosławska – Prezentacja programu Polska 3.0

Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)


Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Merituspro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  29 lutego 2016 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka -przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,      prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i  inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz .

Czytaj dalej

Kierunki odbudowy i rozwoju przemysłu w Polsce proponowane przez Polskie Lobby Przemysłowe


Najważniejszym zadaniem w przemyśle w Polsce jest przejść od przemysłu opierającego swą konkurencyjność na niskim poziomie płac pracowników do przemysłu opierającego konkurencyjność na nowoczesności i innowacyjności swoich wyrobów. Wymaga to przezwyciężenia niedorozwoju tych przemysłów i tych jego ogniw, które mają zasadnicze znaczenie dla modernizacji struktury przemysłu i wymogów przyszłości.

Czytaj dalej