Lista osób, które zadeklarowały udział w pracach Konwersatorium „O lepszą Polskę”, mających na celu opracowanie Raportu na temat globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego


Aktualna lista

Osoby, które zadeklarowały swój aktywny udział – w oparciu o prace społeczną – w pracach Konwersatorium „O lepszą Polskę”, mających  na celu opracowanie Raportu na temat obecnie narastającego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego: pracownicy naukowi i eksperci, geopolitycy, działacze gospodarczy i przedsiębiorcy ( stan na dzień 25 kwietnia 2020 r.)

 

I. Profesorowie:

1.Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski – ekonomista i analityk systemowy, wybitny znawca polskiej energetyki, senator I kadencji III RP;

2. Prof. ucz. dr hab. Marek Leszczyński- Kierownik Katedry Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- specjalista z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego i społecznego;

3. Prof. ucz. dr hab. Zbigniew Klimiuk – pracownik naukowy Instytutu Pracy i Polityki Społecznej, ekonomista, znawca finansów międzynarodowych;

4. Prof. dr hab. Artur Śliwiński – ekonomista o dużym  doświadczeniu praktycznym, wydawca Europejskiego Monitora Ekonomicznego, wykładowca wyższych Uczelni;

5. Prof. dr hab. Mirosław Sułek - pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, ekonomista i geopolityk, teoretyk stosunków  międzynarodowych, twórca polskiej potęgometrii;

6. Prof. dr hab. Bogdan Miedziński - profesor w Europejskiej Uczelni w Warszawie,  wykładowca  w dziedzinie ekonomii i zarządzania; współtwórca Agencji Rozwoju Przemysłu i jej pierwszy Prezes Zarządu, badacz przekształceń struktur instytucjonalnych w gospodarce, biegły sądowy w dziedzinie ekonomiki i finansów.

7. Prof. ucz. dr hab. Aleksandr Skrabacz- badacz zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego, specjalistka z zakresu zarządzania kryzysowego, była Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej;

8. Dr hab. Bogusław Jasiński – pracował na stanowisku profesora w Haidelbergu, filozof i socjolog, reżyser teatralny;

9.   Prof. ucz. dr inż.  Waldemar Gajda – Prezydent Warszawskiej Szkoły Zarządzania-Szkoły Wyższej, ekonomista;

10. Prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek – pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalistka z dziedziny polityki społecznej i bezpieczeństwa społecznego o wielkim dorobku naukowym i dydaktycznym;

11. Prof. dr hab. Janusz Płaczek – pracownik naukowy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, ekonomista, najwybitniejszy znawca w Polsce zagadnień polityki gospodarczo-obronnej;

12.  Prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka - pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Dziekan Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego, teoretyk stosunków międzynarodowych i specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego o zainteresowaniach ekonomicznych, poeta i dziennikarz – redaktor naczelny pisma społeczno-kulturalnego „Własnym Głosem”;

13. Prof. dr hab. Ewa Leś - pracownik naukowy Katedry Polityki Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, politolog, znawca polityki społecznej.

14. Prof. dr hab. Bogdan Miedziński - profesor w Europejskiej Uczelni w Warszawie,  wykładowca  w dziedzinie ekonomii i zarządzania; współtwórca Agencji Rozwoju Przemysłu i jej pierwszy Prezes Zarządu, badacz przekształceń struktur instytucjonalnych w gospodarce, biegły sądowy w dziedzinie ekonomiki i finansów.

15.  Prof. dr hab. Mirosław Matyja - pracownik naukowy Federalnego Departamentu Spraw Gospodarczych, Edukacji i Badan Naukowych Konfederacji Szwajcarskiej w Bernie.  Profesor na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO) w Londynie, na Selinus University w Bolonii we Włoszech oraz na Indian Management School and Research Centre w Mumbaju w Indiach. Ekspert w dziedzinie funkcjonalności i dysfunkcjonalności elementów demokracji bezpośredniej. Twórca teorii wpływu lobbingu na proces decyzyjny w Unii Europejskiej. Badacz funkcjonowania i regulacji sektora bankowego w państwach europejskich. Członek rad naukowych kilku międzynarodowych czasopism naukowych. Autor i współautor ponad 20 monografii i ponad 300 artykulow naukowych.

II. Doktorzy:

16. Dr Dariusz Grabowski – były poseł do Sejmu RP i do Parlamentu Europejskiego, ekonomista i przedsiębiorca;

17. Dr Justyna Trubalska – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalistka z z dziedziny bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, zwłaszcza energetycznego, ekspert Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i Polskiego Lobby Przemysłowego;

18. Dr Piotr Wilczyński – geograf i geopolityk, doktor geografii społeczno-ekonomicznej, adiunkt na Uniwersytecie Pedagogicznym  w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;

19. Dr Igor Protasiewicki – politolog i geopolityk, adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego;

20. Dr Adriam Mitręga – adiunkt w Katedrze  Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego, specjalista  m.in. z zakresu zarządzania kryzysowego;

21. Dr Rafał Kołodziejczyk – adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego, specjalista z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym zarządzania kryzysowego;

22. Dr Tomasz Jarocki – adiunkt , zastępca kierownika Katedry Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach- posiada duży dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa społecznego i polityki społecznej;

23. Dr Janusz Rakowski – doktor nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, prezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej, posiada niezwykle szerokie kontakty i od wielu lat współpracuje z  przedsiębiorcami zajmujących się handlem w polskich marketach.

24. Dr Dariusz Prokopowicz – ekonomista, specjalista m.in.  z dziedziny finansów kierownik Zakładu Innowacji w Międzynarodowym Instytucie Innowacji, adiunkt  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;

25.  Dr Kazimierz Golinowski – ekonomista, były dyrektor finansowy wytwórni samolotów PZL „Okęcie”, aktywny działacz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego;

26. Gen. dr Anatol Jerzy Wojtan – absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, generał broni  w  spoczynku; w latach 2012-2016 I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP,  wcześniej szef Polskiej Misji Wojskowej w Komisji  Nadzorczej Państwa Neutralnych nadzorującej linię demarkacyjną między Koreą Północną a Południową.

27.  Dr Krzysztof Pająk absolwent prymus  Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, pływał na okrętach podwodnych, znawca problemów bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza militarnego, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego;

 

28. Dr inż. Bohdan Pac – emerytowany komandor Marynarki Wojennej, pływał na okrętach wojennych, pracował w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, adiunkt Wyższej Szkoły Bankowej, ekspert  od spraw gospodarki morskiej, wojskowości i walki informacyjnej, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego

29. Dr Paulina Zamelek -Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności, politolog, ekspert w obszarze przemysłowego sektora obronnego., adiunkt w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.

30. Dr Jolanta Cichosz – badaczka zagadnień szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ekspertka  z zakresu cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza europejskiego, które było tematem jej pracy doktorskiej obronionej niedawno  na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach,  nauczycielka języka angielskiego, członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

 

III. Pozostałe osoby:

31.  Andrzej Stępniewski- był długoletnim prezesem Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, a obecnie jestem Przewodniczącym Rady Klastra „Polska Natura” i Przewodniczącym Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy PL;

32. Tomasz Kukułowicz – prezes Fundacji „Jesteśmy Zmianą” kreującej nowatorskie rozwiązania społeczne. Animator ruchu społecznego „Nawigatorzy Jutra, , założyciel i menedżer firmy eksportowej „TEK-Polska;

33. Mgr inż. Krzysztof Jan Lewandowski - zarządza firmąwykładowca w uczelniach wyższych, od dłuższego czasu zajmuje się teorią  pieniądza suwerennego i sposobami przebudowy międzynarodowego systemu finansowego;

34. Mgr inż. Józef Kamycki – w pracy zawodowej zajmował się przebudową stosunków pracy zgodnie z wymogami demokracji przemysłowej, m.in. był twórcą nowego sposobu organizacji pracy w postaci pracowniczych grup partnerskich, w ostatnich latach poświecił się kwestiom przebudowy międzynarodowego systemu finansowego, jeden z liderów think tanku Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych KOREUS;

35. Mgr Krzysztof Mroczkowski - publicysta, ekonomista i historyk. Stały współpracownik kwartalnika „Nowy  Obywatel”, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego;

36.  Mgr inż. Konrad Golczak – menedżer, były prezes Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie, od niedawna  prezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego EWA S.A. w Krotoszynie – produkującego wyroby cukiernicze i farmaceutyczne,  doktorant, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego.

37.   Mgr Stanisław Leśniak - ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, zdał 2 poziom CFA (finanse inwestycyjne). Specjalizuje się w rozwoju systemów zarządzania oraz transformacji operacyjnej i strategicznej firm. Kierował i doradzał przy procesach restrukturyzacyjnych firm przemysłowych w Polsce, Brazylii i Meksyku, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego;

38. Mgr Jan Koziar - geolog, znawca  stosunków własnościowych w gospodarce, ekspert  i praktyk akcjonariatu pracowniczego, ekspert Polskiego Lobby Przemysłowego ( do prac naszego Konwersatorium włączy się w późniejszym terminie).

39. Mgr Izabela Litwin - absolwentka ekonomii na SGPIS, wieloletni edukator w dziedzinie ekonomii i rachunkowości, publicystka z dziedziny ekonomii, od lat czynnie kreująca koncepcję „ekonomii obfitości” w środowisku Nawigatorzy Jutra.

40. Mgr inż. Krzysztof Ludwiniak  ekonomista, znany w Stanach Zjednoczonych i w Polsce animator i wybitny znawca akcjonariatu pracowniczego;

41. Mgr  Romuald Starosielec - ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie, jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim, był wydawcą podziemnych biuletynów w czasach komunizmu, obecnie jest redaktorem naczelnym pisma „Polityka Polska”, które zostało wznowione w 2015 roku.

42. Mgr Tomasz Soroka – magister zarządzania, informatyk, właściciel firmy informatycznej.

43. Mgr Zbigniew Wesołowski – orędownik wdrażania ekonomii fizycznej wg Leibniza – Lyndona LaRouche, oraz Adama Doboszyńskiego jako kompilacji koncepcji do rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego RP. Dyrektor Generalny Międzynarodowego Forum Biznesmenów z Polski i Polonii. Przedsiębiorca, nauczyciel i wychowawca z doświadczeniem teoretycznym i praktycznym w zakresie budowy okrętów i statków pełnomorskich, maszyn i urządzeń, oraz  wyposażenia morskiego w Polsce.  Jest humanistą i orędownikiem ścisłej współpracy nauki z przemysłem, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb firm, oraz tworzenia nowych obiektów badawczych działających przede wszystkim dla przemysłu.

44. Grzegorz Czuryło -Prezes Stowarzyszenia “Bastion Dialogu”, ekspert ds. zarządzania – strateg, planowania oraz psychologii terroryzmu.

45. mgr inż Krzysztof Tytko - mgr inż. górnik, absolwent AGH,znawca zasobów geologicznych i bogactw naturalnych Polski, ukończył podyplomowe studia MBA (SGH), oraz podyplomowe studia w zakresie zarządzania nieruchomościami (UŚ). Były Dyrektor dwóch  przedsiębiorstw państwowych KWK „Czeczot” i Tarnogórskiej Fabryki Maszyn Górniczych „TAGOR”. Były Prezes 3 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: ZWP „Sanwil” SA, ZAP „POLNA” SA, „Baltic Ceramiks Investments” SA oraz były Prezes firmy Joint Ventures „Tagao”, założonej przez kapitał polsko  – chiński w Prowincji Szandong w Chinach.

A ponadto:

-Mgr Leszek Miętek - maszynista kolejowy, magister zarządzania, Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów i przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, który ostatnio został  przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rynku Pracy Rady Dialogu Społecznego. Dorobek prac Konwersatorium i końcowy Raport zgodził się on  upowszechniać w środowisku związkowym i na forum ciała ustawowego – Rady Dialogu Społecznego.

 

-Jolanta Święszkowska - filozofka, rzecznik oraz kierownik Biura Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach regionalnych mediów (radio, gazeta, portal, telewizja), w tym w mediach publicznych. Autorka monografii „Gry językowe Witolda Gombrowicza”.

Zgodziła się pełnić funkcję Rzecznika Prasowego Konwersatorium „O lepszą Polskę”,pracującego nad Raportem o globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym i jego konsekwencjach dla Polski.

 

 

Szczegółowe informacje o charakterze biogramów w/w osób w większości można znaleźć w Internecie, w tym w Wikipedii.

 

Przypominam, iż syntezę, spójne scalenie  raportów cząstkowych, które powstaną w ramach czterech podzespołów problemowych Raportu zgodziło się ze mną zrobić dwóch adiunktów z Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: dr Adrian Mitręga i dr Rafał Kołodziejczyk i Pani prof. dr hab. Aleksandra Skrabacz ( znakomicie się z tej roli wywiązali gdy opracowaliśmy Raport końcowy z projektu badawczego na UJK, którym kierowałem  pt. „Zarządzanie kryzysowe w województwie świętokrzyskim: aspekty teoretyczne i praktyczne”, wydany przez Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019 - https://elipsa.pl/pl/p/Zarzadzanie-kryzysowe-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-aspekty-teoretyczne-i-praktyczne-red.-Pawel-Soroka-i-inni/1118

 

Ze swojej strony dodam, iż jako koordynator prac nad Raportem dotyczącym globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego konsekwentnie będę dążył do uzyskania efektu synergii  z uzyskanej wiedzy i wkładu wyżej wymienionych uczestników Konwersatorium „O lepszą Polskę’.

Prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Rozpoczęcie prac nad drugim  Raportem o narastającym globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym


Uprzejmie informuję, iż w czwartek 26 marca 2020 r.o godz.12.00  nastąpiło wznowienie prac Konwersatorium „O lepszą Polskę”,  powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, mające na celu opracowanie nowego Raportu o rozwijającym się globalnym kryzysie finansowo-gospodarczym ( poprzedni powstał w w 2010 roku, a  opublikowany  został w 2011, natomiast jego druga część- w 2012 r.  i została zamieszczona na stronach internetowych Polskiego Lobby Przemysłowego-www.plp.info.pl) za pośrednictwem platformy internetowej meet.google.com. Od strony technicznej połączenie zabezpieczył uczestnik naszego Konwersatorium dr inż. Igor Protasiewicki - prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, któremu za to dziękuję. Nasza debata dodatkowo była nagrywana w moim domu kamerą z udziałem kilku uczestników naszego konwersatorium i zamieszczona na Youtube. Niezależnie od tego  została utrwalana na meet.goole.com - i w każdym momencie będzie można ją sobie odtworzyć.
Oto link do relacji filmowo-dźwiękowo z pierwszej naszej internetowej debaty zamieszczonej na Youtube ( kliknąć):
https://www.youtube.com/watch?v=rOV8r71jDV8
a ponadto zawierający utrwalenie naszej pierwszej debaty w dniu 26.03.2020 r. zapis na platformie internetowej, którą wykorzystaliśmy do połączenia( kliknąć):
https://drive.google.com/file/d/14vU3RI2z-G5Am7hHyIH-bhliMiW_T2uf/view?usp=sharing
Na dzień dzisiejszy chęć pracy nad Raportem zadeklarowało 32 osoby, w tym 13 profesorów, głównie z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Warszawskiego. Są wśród nich specjaliści z dziedziny ekonomii i finansów, politolodzy, specjaliści z zakresu polityki społecznej i bezpieczeństwa narodowego oraz geopolitycy. Są także praktycy – przedsiębiorcy ( wszystkich wymieniam i charakteryzuję na załączonych nagraniach). Nie wszyscy mogli wziąć udział w pierwszym połączeniu w dniu 26 marca br. ze względów technicznych, rodzinnych lub z powodu obowiązków zawodowych. 
Aktualnie w oparciu o propozycje zgłoszone mi za pośrednictwem korespondencji internetowej i w trakcie pierwszej debaty w dniu 26 marca br. w opracowaniu jest metodologia pracy nad Raportem. Niebawem ją Państwu prześlę. Najważniejsze ustalenie jest takie, że w najbliższym czasie będziemy pracować nad diagnozą obecnego kryzysu i okresleniem jego natury.. Niezależnie od tego gromadzimy materiały dotyczące scenariuszom jego przebiegu i rozwoju oraz sposobów przeciwdziałania negatywnym scenariuszom i maksymalizowania pozytywnych. Przy czym w naszych pracach koncentrować się będziemy na tendencjach i procesach długofalowych o charakterze strategicznym.
Jeszcze raz podkreślam, że. inicjatywa opracowania Raportu nie jest polityczna, jest obywatelska  i nie jest związana z jakąkolwiek partią polityczną. Raport Konwersatorium „O lepszą Polskę” i PLP powstaje we współpracy z Warszawską Szkołą Zarządzania – Szkołą Wyższą, której jestem dziekanem i Polskim Towarzystwem Geopolitycznym, w którym jestem członkiem Rady Programowej.

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Metodologia pracy nad Raportem

 

Laureaci VIII edycji Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”) w 2020 roku


                                                                                   

                                                                                        Warszawa, 3 marca 2020 r.

KOMUNIKAT

 Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae”  („Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” ( „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”).

Czytaj dalej

Odwołanie uroczystości 27-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 21 marca 2020 r.Z powodu epidemii koronawirusa uroczystość 27-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego, która miała się odbyć w sobotę  21 marca br. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie, została odwołana. Uroczystość odbędzie się w póżniejszym terminie, o którym powiadomimy.

Z szacunkiem

prof. ucz. dr hab. Paweł Soroka

Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie zadań, stanu i wyposażenia Marynarki Wojennej RP


Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wyraża głębokie zaniepokojenie stanem Marynarki Wojennej RP.

W porównaniu do innych rodzajów sił zbrojnych znajduje się ona w najgorszej sytuacji technicznej i posiada najniższy wskaźnik procentowy nowoczesnego sprzętu, a średni wiek okrętów znacznie przekracza 30 lat. Jedynymi nowo pozyskanymi jednostkami są niszczyciel min ORP Kormoran oraz okręt patrolowy ORP Ślązak, przy czym należy zaznaczyć, z całym naciskiem, iż są to jednostki zabezpieczenia bojowego i nie mają one niemal żadnego wpływu na zdolności zwalczania sił ewentualnego przeciwnika. Co więcej, w przypadku działań wojennych, same będą wymagać osłony ze względu na znikome zdolności do samoobrony.

Czytaj dalej

Finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym


           16 grudnia 2019 roku w sali Bialskiego  Centrum Kultury w Białej Podlaskiej odbył się finał IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym. Etapu pierwszego  olimpiady przez Internet nie przeprowadzano z uwagi na fakt dysponowania salą mogącą pomieścić znacznie ponad 100 osób. Organizatorzy otrzymali 64 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w olimpiadzie. Do drugiego etapu (finału) zakwalifikowano wszystkich zgłoszonych uczestników. Do ostatecznej rozgrywki przystąpiło 53 uczestników w tym 43 uczniów i studentów.

Czytaj dalej

Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35.


Ekspertyza Zespołu eksperckiego powołanego przez Polskie Lobby Przemysłowe, zawierająca propozycje do umowy offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35.

 

Drugie posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z pozyskaniem wielozadaniowego samolotu bojowego  F-35


 W dniu 14 października 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego drugie posiedzenie Zespołu eksperckiego, którego celem jest opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników. W pracach Zespołu zgodzili się uczestniczyć niezależni eksperci, w tym wojskowi w stanie spoczynku, związani z przemysłem obronnym i lotniczym oraz jego zapleczem badawczo-rozwojowym oraz lotnictwem wojskowym. W drugim spotkaniu wzięły także udział osoby, które w okresie urlopowym nie mogły uczestniczyć w pierwszym posiedzeniu a wyraziły chęć udziału w pracach Zespołu eksperckiego.

Przedmiotem dyskusji w czasie drugiego zebrania był zarys ekspertyzy, opracowanej po pierwszym posiedzeniu, dotyczącej  oferty offsetowej w związku z pozyskaniem samolotu wielozadaniowego F-35. Celem debaty było uszczegółowienie i rozwinięcie tego wstępnego opracowania. Uczestnicy debaty wnieśli szereg uwag do zarysu ekspertyzy, wzbogacających jej treść i zawarte w niej rekomendacje. Ustalono, iż w najbliższych dniach wstępna wersja ekspertyzy zostanie rozesłana w wersji elektronicznej ekspertom biorącym udział w pracach Zespołu eksperckiego - zarówno uczestniczącym w pierwszym jak i w drugim posiedzeniu - w celu uzupełnienia i nadania jej ostatecznego kształtu. Postanowiono, że końcowa, ostateczna wersja ekspertyzy będzie gotowa do połowy listopada br. Następnie zostanie przesłana Prezydentowi RP, Premierowi, wybranym ministrom, komisjom sejmowym i senackim oraz klubom i kołom parlamentarnym, dowódcom wojskowym, a ponadto zaprezentowana będzie w trakcie konferencji prasowej orazprzesłana różnym portalom internetowym.

 Załączamy link do do fotorelacji z tego drugiego posiedzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=jWJqmyp9Tec

Posiedzenie Zespołu eksperckiego ds. offsetu związanego z F-35


W dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Warszawie odbyło się zwołane przez Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego posiedzenie inaugurujące działalność zespołu eksperckiego, którego celem będzie opracowanie propozycji oferty offsetowej w związku z zamiarem pozyskania wielozadaniowego samolotu bojowego najnowszej generacji F-35. Zebranie prowadzili: prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka – koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego i Mirosław Grzybek- przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników.

Czytaj dalej