Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego na zakończeniu natowskich ćwiczeń ANAKONDA-18


W dniu 6 grudnia 2018 r. na zaproszenie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wziął  udział w Dniu Dostojnych Gości na zakończenie ćwiczeń „Anakonda-18″, odbywających się na terenie Polski i państw bałtyckich, powiązany z certyfikacją Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu. Finał manewrów był też połączony z ćwiczeniem dowódczo-sztabowym. W zakończeniu ćwiczeń uczestniczył prezydent RP Andrzej Duda,minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wysocy dowódcy z 23 państw NATO oraz najwyżsi polscy dowódcy. Na zdjęciach koordynator PLP  prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka po prawej u góry na trybunie podczas zakończenia ćwiczeń ANAKONDA-18 i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, poniżej Prezydent RP Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Powyżej dowódcy wojskowi z 23 państw NATO, a z lewej najwyżsi polscy dowódcy wojskowi uczestniczący w tych manewrach.

Na trybunie podczas  zakończenia ćwiczeń ANAKONDA-18 i certyfikacji Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblagu6 grudnia 2018(2)).docx-1 Na trybunie w Elblągu(5)na trybunie w Elblągu

Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku


W dniach 28 -29 listopada 2018 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność RP XXI wieku”, w której uczestniczyli naukowcy z uniwersytetów wojskowych i cywilnych z całego kraju, a także przedstawiciele polskich Sił Zbrojnych. Jej współorganizatorem obok uczelni wojskowych było Polskie Lobby Przemysłowe. Podczas niej koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka wygłosił – napisany wspólnie z dr Krzysztofem Pająkiem – referat pt. „Potrzeba i uwarunkowania integracji systemów Wisła i Narew”, a ponadto razem z płk. Sławomirem Augustynem był moderatorem prowadzącym panel przemysłowy dotyczący najnowszych technologii w obronie powietrznej.

Oto link do tej sesji:  https://www.youtube.com/watch?v=1ZeoPoGv5V0&t=2s

 

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego w sprawie powstrzymania degradacji Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej i jej odbudowy z udziałem polskiego przemysłu stoczniowego


Polskie Lobby Przemysłowe z uwagą śledzi przedsięwzięcia związane z procesem modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w tym działania związane z  odbudową coraz bardziej starzejącej się Marynarki Wojennej RP. Niestety, pomimo zapowiedzi związanych z realizacją programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej przez kolejnych ministrów obrony narodowej, trudno zauważyć znaczące postępy w przedmiotowym zakresie.

Czytaj dalej

Stanowisko Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w sprawie Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP


Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z zadowoleniem przyjęło fakt podpisania umowy na realizację pierwszego etapu dostarczenia systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach programu operacyjnego ‘’WISŁA’’, jak również przyjęcie przez Radę Ministrów Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026.  Niemniej jednak w opinii PLP istotną sprawą będzie faktyczna realizacja wyżej wymienionej umowy oraz implementacja zakupionego sprzętu w siłach zbrojnych, a także uszczegółowienie i materializacja zapisów dokumentu przyjętego na początku czerwca br. przez rząd w sprawie kontynuacji procesu modernizacji, uwzględniając możliwie jak największe zaangażowanie rodzimego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego, ich rozwój oraz absorbcję technologii od potencjalnych kontrahentów w przedmiotowym zakresie.

Czytaj dalej

Odbyła się uroczystość 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego


 

Uroczstość-25-lecia PLP

W sobotę 24 marca 2018 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie miała miejsce uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Uroczystość jubileuszowa odbywała się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Patronami medialnymi byli: RAPORT WTO, Telewizja internetowa PRESS.WARSZAWA i  Telewizja Internetowa INTERWIZJA.

Czytaj dalej