Raport Polskiego Lobby Przemysłowego i Konwersatorium „O lepszą Polskę” pt. „Wyzwania gospodarcze przed Polską i propozycje ich rozwiązania”


Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego od wielu lat postuluje zmiany w polityce gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki przemysłowej. Między innymi w tym celu odbywają się spotkania – powołanego z inicjatywy Polskiego Lobby Przemysłowego – Konwersatorium „O lepszą Polskę” z udziałem członków PLP i zaproszonych ekspertów. Owocem tych spotkań i konwersatoriów było napisanie i wydanie w 2011 roku Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu  finansowo-gospodarczego i jego  przejawy w Polsce. W 2012 roku eksperci Polskiego Lobby Przemysłowego opracowali kolejny Raport pod tytułem:Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”. Natomiast w 2013 opracowana została Druga część Raportu pt. „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu  finansowo-gospodarczego i jego  przejawy w Polsce.

Czytaj dalej

Polskie Lobby Przemysłowe współorganizatorem I Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym


21 listopada 2016 r. w siedzibie Studium Celnego w Białej Podlaskiej odbył się finał                     I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym, w którym rywalizowało prawie 40 uczestników z różnych regionów Polski, a także z zagranicy. Na zwycięzców czeka wizyta w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego oraz zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego, jak również lot widokowy nad Białą Podlaską.

Czytaj dalej

Opinia Polskiego Lobby Przemysłowego na temat projektu rządowej „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju


1.Proponowana przez rząd Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa swój cel główny jako „tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym”. Sprawę sprowadzają do odpowiedniego „wymiaru strategicznego” oraz absorbują bez reszty trzy cele szczegółowe:

Czytaj dalej