Rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego z 2023 roku. Publikacja nr 34.