Uroczystość 30-rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

W sobotę 22 kwietnia 2023 roku w sali widowiskowej  przedsiębiorstwa produkującego radary PIT-RADWAR S.A. w Warszawie odbyła się  uroczystość 30-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm RP  Jerzy Polaczek i Senator Jarosław Rusiecki – Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitali Koordynator PLP prof. dr hab. Paweł Soroka i mgr inż. Andrzej Kątcki-przedstawiciel PIT-RADWAR S.A. , który zaprezentował w postaci prezentacji działalność i dokonania tego przedsiębiorstwa, zaś prof dr hab. Paweł Soroka omówił dokonania PLP w roku 2022 i na początku 2023 roku.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 30-lecia PLP, którą było wręczenie po raz jedenasty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zamieszczony na stronach internetowych PLP Komunikat Kapituły. Honorowe Wyróżnienia PLP wręczyli parlamentarzyści uczestniczący w uroczystości oraz przewodniczący Kapituły tego wyróżnienia prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, który wcześniej odczytał jej Komunikat. Następnie głos zabrali: w imieniu wyróżnionych – mgr inż. Andrzej Stępniewski oraz Poseł Jerzy Polaczek i Senator Jarosław Rusiecki. Wręczyli oni także medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” przyznane przez Ministra Obrony Narodowej ekspertom PLP: Mariuszowi Gwardenckiemu, dr Krzysztofowi Pająkowi i dr Katarzynie Rawskiej.

W dalszej części  uroczystości o charakterze seminaryjnym wystąpili  :

– Leszek Miętek- Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych – na temat

– Sytuacja polskich kolei i wyzwania na przyszłość

 – Prof. ucz. der hab. Marek Gruchelski i inż. Marcin GruchelskiWykorzystanie przemysłu węglowego w procesie zielonej transformacji

– Dr Krzysztof Pająk – Zielona energetyka na obszarach morskich a szanse dla polskiego przemysłu stoczniowego

Ponadto w trakcie uroczystości odbyła się promocja najnowszego Rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego zawierającego materiały programowe i informacyjne, opinie i stanowiska z 2022 i początku 2023 roku.

 

W drugiej części uroczystości odbyło  się spotkanie towarzyskie  połączone z poczęstunkiem i  wymianą poglądów.