KOMUNIKAT Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).

          W dniu 25 lutego 2014 zebrała się – powołana przez władze Polskiego Lobby Przemysłowego – Kapituła Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka ( przewodniczący ), prof. dr hab. Andrzej Janicki,  Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. Ryszard Szczepanik, dr inż. Andrzej Ciszewski, dr inż. Piotr Matejuk, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, inż. Zygmunt Dębiński i Marek Łukaniuk, która wybrała laureatów II edycji Honorowego Wyróżnienia PLP, spośród kandydatów zgłoszonych przez Stowarzyszenia, związki zawodowe oraz członków kapituły.

          Uwzględniając wcześniej ustalone niżej wymienione kryteria wyboru osób zasługujących na Honorowe Wyróżnienie PLP:

– całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

  • oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej,

Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

  1. 1.    Mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił członek Kapituły mgr inż. Jerzy Kade.
  2. 2.    Dr inż. Ryszardowi Kardaszowi – Prezesowi Bumar Elektronika S.A i Przemysłowego Centrum Optyki S.A, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i  HONOR”  im. Gen.  Sławomira Petelickiego.
  3. 3.    Mgr inż. Edwardowi Margańskiemu – założycielowi i współwłaścicielowi  Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
  4. 4.    Inż. Bogdanowi Tatarowskiemu – Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
  5. 5.    Mgr Tomaszowi Zaboklickiemu – Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ,którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

Honorowe Wyróżnienia PLP zostaną wręczone podczas uroczystości dwudziestej pierwszej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w sobotę 22 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane rok temu – z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom: prof. Janowi Czochralskiemu, prof. Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sędzimirowi i  prof. Tadeuszowi  Sołtykowi.

 

                                                                     za zgodność:

 

  Przewodniczący Kapituły                                             Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                     Polskiego Lobby Przemysłowego

                                                                        im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

  prof. dr hab. Jerzy Klamka

                                                                                     prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka

                                                                                                 tel. 603-425-568