Znaczenie i stopień wykorzystania ICT przez polskie przedsiębiorstwa. Analiza porównawcza województw

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne mają niezwykle ważne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstw. Przykładowo dostęp do Internetu w wyraźny sposób podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw (Paszta, 2010, s. 362-369). Wykazywany jest również istotny związek pomiędzy nakładami na ICT a wzrostem produktywności (Picot i Wernick, 2007, s. 660-674). ICT umożliwiają sprawniejsze funkcjonowanie na rynku, skuteczniejsze wykorzystanie kapitału intelektualnego oraz wdrożenie nowoczesnych koncepcji zarządzania.

Dr Paweł Kaczmarczyk-Ekspertyza[89]