ROCZNIK PLP. Materiały programowe i informacyjne,opinie i stanowiska z 2011 i początku 2012 roku.

Prezentujemy kolejny rocznik Polskiego Lobby Przemysłowego, wydany z okazji dziewiętnastej rocznicy jego powstania. W roczniku opublikowane zostały stanowiska, opinie, wystą- pienia i opracowania, które Polskie Lobby Przemysłowe sfor- mułowało w 2011 i na początku 2012 roku. Zostały one prze- kazane najwyższym władzom w Polsce.

Niniejszy rocznik zawiera opinie i opracowania Polskiego Lobby Przemysłowego m.in. dotyczące zadłużenia i oddłużania polskiego przemysłu i negatywnych konsekwencji dla polskiego przemysłu wynikających z wprowadzenia pakietu klimatycz- nego. Zawiera również obszerny blok materiałów dotyczących konsolidacji polskiego przemysłu obronnego, w tym wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, oraz modernizacji Wojsk Lądowych.

Kliknij aby pobrać rocznik.