Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Merituspro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  29 lutego 2016 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia,  w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka -przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,      prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, płk w st. spocz. mgr inż. Jerzy Kade, dr inż. Piotr W. Matejuk, mgr Kazimierz Łasiewicki i  inż. Zygmunt Dębiński – sekretarz .

 

Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP n/w kryteria wyboru:

 – całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku IV edycji Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

1.    Prof. nadzw. dr inż. Tadeuszowi Gałązce – wieloletniemu pracownikowi naukowemu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, kierownikowi i  współtwórcy dużych programów naukowo- badawczych   oraz realizatorowi licznych prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu z dziedziny automatyki, którego kandydaturę zgłosił  Dyrektor  PIAP.

2.    Mgr Włodzimierzowi Hausnerowi – Doradcy Prezesa Federacji NOT, przez całe życie zawodowe działającemu jako menedżer i kreator innowacji dla polskiego przemysłu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

3.    Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Janickiemu – Konsultantowi Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, przez wiele lat  sprawującemu kierownicze funkcje w jednostkach badawczo-rozwojowych współpracujących z przemysłem, zwłaszcza lotniczym, autorowi licznych opracowań naukowych o zastosowaniu praktycznym, którego kandydaturę zgłosiło Gremium Koordynacyjne Polskiego Lobby Przemysłowego.

4.    Mgr inż. Zbigniewowi KarpińskiemuPrezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, od 1991roku nieprzerwanie stojącemu na czele CTO, autorowi prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu stoczniowego, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

5.    Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Lewitowiczowipracownikowi naukowemu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, za całokształt dorobku naukowego na rzecz polskiego przemysłu obronnego i lotniczego, autorowi wielu prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

6.    Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntowi MierczykowiRektorowi – Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej, autorowi i współautorowi licznych patentów i technologii z zakresu  techniki laserowej i optoelektroniki wdrożonych w przemyśle obronnym, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”.

7.    Prof. dr hab. inż. Janowi Pilarczykowi – przez wiele lat Dyrektorowi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, aktualnie Doradcy Dyrektora tegoż Instytutu ds.  Rozwoju i Badań, autorowi prac badawczo-rozwojowych zastosowanych w przemyśle, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich- SIMP.

8.    Prof. dr hab. Maksymilianowi Plucie ( pośmiertnie), światowej sławy specjaliście od mikroskopii, twórcy patentów i autorowi wielu prac badawczych zastosowanych w przemyśle optycznym i w mikroskopii,  którego kandydaturę zgłosiło Polskie Towarzystwo Historii Techniki

9.    Mgr inż. Andrzejowi Rębaczowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zakładu Serwisu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.,  wieloletniemu menedżerowi i organizatorowi  przemysłu taboru kolejowego i jego serwisu, zaangażowanemu w realizację projektów modernizacji taboru kolejowego  w Polsce, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

10. Mgr inż. Krzysztofowi Trofiniakowi, byłemu – przez wiele lat – Prezesowi Huty Stalowa Wola S.A. i do niedawna członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. , którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.

Honorowe Wyróżnienia PLP IV edycji  zostaną wręczone w dniu 19 marca 2016 roku podczas uroczystości XXIII-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

                                                      za zgodność:

 

  Przewodniczący Kapituły                                             Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                     Polskiego Lobby Przemysłowego

  prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka                                   prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka