Laureaci poprzednich czterech edycji Honorowego Wyróżnienia Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

 Po raz pierwszy  Honorowe Wyróżnienie PLP „Bene Meritus pro Industria Poloniae” – „Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”  zostało przyznane w 2013 roku – z okazji dwudziestej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego – pośmiertnie następującym osobom: prof. dr hab.  Janowi Czochralskiemu, prof. dr hab.  Januszowi Groszkowskiemu, gen. dr Tadeuszowi  Jauerowi, gen. prof. dr hab.  Sylwestrowi Kaliskiemu, inż. Marianowi  Migdalskiemu,  inż. Tadeuszowi Sendzimirowi i  prof. dr hab.  Tadeuszowi  Sołtykowi.

  W  2014  roku w ramach II Edycji  Honorowego Wyróżnienia PLP  Bene Meritus pro Industria Poloniae Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu przyznano je :         

1. Mgr inż. Krzysztofowi Dędkowi – Prezesowi Przedsiębiorstwa

Sprzętu  Ochronnego Maskpol S.A., którego kandydaturę zgłosił

członek  Kapituły mgr inż. Jerzy Kade.

2. Dr inż. Ryszardowi Kardaszowi – Prezesowi Przemysłowego

Centrum Optyki S.A. i Bumar Elektronika S.A., którego

kandydatur  zgłosiło Stowarzyszenie „SIŁA i  HONOR”

im. Gen.  Sławomira Petelickiego.

3. inż. Edwardowi Margańskiemu – założycielowi i współwłaścicielowi  Zakładów Lotniczych Margański&Mysłowski Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

4. Inż. Bogdanowi Tatarowskiemu – Prezesowi Zakładu Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia „TECHOM” Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

5. Mgr Tomaszowi Zaboklickiemu – Prezesowi firmy Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. ,którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

 

W 2015 roku w ramach III edycji, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu Honorowego Wyróżnienia Bene Meritus pro Industria Poloniae Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

1. Dr inż. Józefowi Jakubczykowi – wieloletniemu Prezesowi Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni,  obecnie Doradcy Prezesa CTM S.A., którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

2. Mgr inż. Zdzisławowi Juchaczowi -Prezesowi Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A.w Grudziądzu., którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

3. Prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce, przez całe życie zawodowe związanego z branżą polskiej elektroniki profesjonalnej, którego kandydaturę zgłosił Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

4. Mgr inż. Mieczysławowi Majewskiemu – wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PZL Świdnik S.A., którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników wraz ze  Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Lublinie.

5. Gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Modrzewskiemu – byłemu wiceministrowi Ministerstwa Przemysłu i Handlu, członkowi Honorowemu Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

6. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pawłowskiemu – Dyrektorowi Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

7. Prof. dr hab. Zbigniewowi Puzewiczowi- pracownikowi naukowemu Wojskowej Akademii Technicznej, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o., którego kandydaturę zgłosił Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.

8. Prof. dr hab. Ryszardowi Szczepanikowi – Dyrektorowi Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

W 2016 roku Honorowe Wyróżnienie PLP przyznano:

1. Prof. nadzw. dr inż. Tadeuszowi Gałązce – wieloletniemu pracownikowi naukowemu Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, kierownikowi i  współtwórcy dużych programów naukowo- badawczych   oraz realizatorowi licznych prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu z dziedziny automatyki, którego kandydaturę zgłosił  Dyrektor  PIAP.

2. Mgr Włodzimierzowi Hausnerowi – Doradcy Prezesa Federacji NOT, przez całe życie zawodowe działającemu jako menedżer i kreator innowacji dla polskiego przemysłu, którego kandydaturę zgłosiła Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

3. Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Janickiemu – Konsultantowi Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, przez wiele lat  sprawującemu kierownicze funkcje w jednostkach badawczo-rozwojowych współpracujących z przemysłem, zwłaszcza lotniczym, autorowi licznych opracowań naukowych o zastosowaniu praktycznym, którego kandydaturę zgłosiło Gremium Koordynacyjne Polskiego Lobby Przemysłowego.

4. Mgr inż. Zbigniewowi Karpińskiemu – Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Naczelnemu Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku, od 1991roku nieprzerwanie stojącemu na czele CTO, autorowi prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu stoczniowego, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.

5. Gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzemu Lewitowiczowi – pracownikowi naukowemu Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, za całokształt dorobku naukowego na rzecz polskiego przemysłu obronnego i lotniczego, autorowi wielu prac naukowo-badawczych wdrożonych do praktyki przemysłowej, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

6. Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi – Rektorowi – Komendantowi Wojskowej Akademii Technicznej, autorowi i współautorowi licznych patentów i technologii z zakresu  techniki laserowej i optoelektroniki wdrożonych w przemyśle obronnym, którego kandydaturę zgłosiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT”.

7. Prof. dr hab. inż. Janowi Pilarczykowi – przez wiele lat Dyrektorowi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, aktualnie Doradcy Dyrektora tegoż Instytutu ds.  Rozwoju i Badań, autorowi prac badawczo-rozwojowych zastosowanych w przemyśle, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich- SIMP

8. Prof. dr hab. Maksymilianowi Plucie ( pośmiertnie), światowej sławy specjaliście od mikroskopii, twórcy patentów i autorowi wielu prac badawczych zastosowanych w przemyśle optycznym i w mikroskopii,  którego kandydaturę zgłosiło Polskie Towarzystwo Historii Techniki.i

9. Mgr inż. Andrzejowi Rębaczowi – Wiceprezesowi Zarządu, Dyrektorowi Zakładu Serwisu Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.,  wieloletniemu menedżerowi i organizatorowi  przemysłu taboru kolejowego i jego serwisu, zaangażowanemu w realizację projektów modernizacji taboru kolejowego  w Polsce, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

10. Mgr inż. Krzysztofowi Trofiniakowi, byłemu – przez wiele lat – Prezesowi Huty Stalowa Wola S.A. i do niedawna członkowi Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. , którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Inżynierów i Techników.