Publikacja zawierająca referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przyszłość polskiej elektroenergetyki opartej na węglu brunatnym” , zorganizowanej w Bełchatowie w dniu 11.09.2017 r.

Wstęp

Choć bezpieczeństwo z definicji jest pojęciem abstrakcyjnym to zgodzić się należy, że funkcjonuje nie tylko w teorii. Bezpieczeństwo najczęściej rozpatrywane jest w kategorii antropocentrycznej jako elementarna, a nawet pierwotna potrzeba człowieka. Ludzie z natury doskonale czują, kiedy jest bezpiecznie, a jeszcze lepiej odczuwają brak bezpieczeństwa w sferze personalnej, czy społecznej. Brak bezpieczeństwa jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż wyrządza znaczne szkody jednostkom i całym grupom społecznym, a w skrajnych przypadkach nawet destabilizuje ich funkcjonowanie. Zagrożenie bezpieczeństwa potrafi być jednak również zjawiskiem motywującym do działania. Warto w tym miejscu również podkreślić, że zapobieganie zagrożeniom jest bardziej efektywne niż narażenie się na jego skutki.

Cała publikacja: Publikacja konferencyjna-11.09.2017 Bełchatów