Komunikat Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kapituły Honorowego Wyróżnienia „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu)

Na posiedzeniu władz Polskiego Lobby Przemysłowego w dniu 5 marca 2013 r. zostało ustanowione Honorowe Wyróżnienie przyznawane przez PLP pn. Bene Meritus pro Industria Poloniae ( Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu).  W dniu  5 marca 2018 roku  odbyło się posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia w składzie: prof. dr  inż. Tadeusz Gałązka – przewodniczący,  gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski,    prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik,  mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz.

Uwzględniając określone w Regulaminie Przyznawania Wyróżnień Honorowych PLP niżej wymienione kryteria wyboru:

 – całokształt dorobku zawodowego,

–  znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej,

–  osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej,

oraz  ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej, Kapituła podjęła decyzje o przyznaniu w tym roku w ramach VI edycji Honorowych Wyróżnień Bene Meritus pro Industria Poloniae Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu następującym osobom:

 

  1. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomaszowi Babulowi – Dyrektorowi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.
  2. Krzysztofowi A. Borowiakowi – autorowi wielu wdrożonych projektów innowacyjnych urządzeń technicznych oraz zasłużonemu na rzecz politechnizacji polskiej młodzieży, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna i Redakcja „Przemiany na Szlaku Piastowskim”.
  3. Inż. Zygmuntowi Dębińskiemu –  wieloletniemu Dyrektorowi ds. inwestycji, nieruchomości i infrastruktury w PIT-RADWAR, technologowi urządzeń radiolokacyjnych, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.
  4. Mgr inż. Januszowi Dobrzańskiemu – wiceprezesowi SIMP, długoletniemu dyrektorowi Łańcuckiej Fabryki Śrub,  którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
  5. Dr inż. Andrzejowi Kilianowi – Prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, którego kandydaturę zgłosiła  Rada Budowy Okrętów.
  6. Mieczysławowi Kwiatkowskiemu – mistrzowi w zawodach budowlanych i produkcji drzewnej, założycielowi  Branżowych Cechów Rzemieślniczych i współzałożycielowi Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego kandydaturę zgłosił  Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
  7. Ewie Mańkiewicz- Cudny – Prezes FSNT NOT i redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego, której kandydaturę zgłosił  Zarząd FSNT NOT.
  8. Inż. Piotrowi Sadowskiemu – konstruktorowi śmigłowców w WSK Świdnik S.A., członkowi Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącemu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, którego kandydaturę zgłosił  Zarząd Krajowy ZZIiT.
  9. Mgr Elżbiecie Wawrzynkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalnej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, której kandydaturę zgłosiła  Krajowa Branża Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych i Związek Zawodowy Sektora Obronnego.

10. Prof. Andrzejowi Żylukowi – Zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. naukowych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

 

Honorowe Wyróżnienia PLP  VI edycji  zostaną wręczone w dniu 24 marca 2018 roku podczas uroczystości XXV-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie.

                                                      za zgodność:

 

  Przewodniczący Kapituły                                             Koordynator

Honorowego Wyróżnienia PLP                     Polskiego Lobby Przemysłowego

  prof. dr inż. Tadeusz Gałązka                      prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka